AKTUELLT I STOCKHOLMS LÄN

Nu kan du följa din remiss när du loggat in

Innehållet gäller Stockholms län

4 december: Om din vårdgivare har journalsystemet TakeCare ser du nu mer information om din vård än tidigare. Du kan till exempel följa din remiss och se i vilket läge den befinner sig.

Även vissa vaccinationer visas

Du kan även se vaccinationer som du fått efter januari 2016 och som finns registrerade i journalsystemet TakeCare.

Information läggs till efterhand

Tanken är du ska ha tillgång till all din journalinformation via nätet, men tjänsten inte är helt utbyggd än. Information kommer att läggas till efter hand.

Logga in och se din journal

Till toppen av sidan