Aktuellt i Stockholms län

Antikroppstester för covid-19 upphör

Innehållet gäller Stockholms län

Från och med den 31 mars är det inte längre möjligt att boka antikroppstester i Stockholms län för att se om man tidigare har haft covid-19.

Möjligheten att boka antikroppstester via appen Alltid öppet tas bort den 31 mars. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten bedömer att antikroppstester ger att begränsat värde för den som vill veta om man har antikroppar. Regeringen kommer inte heller att finansiera provtagningen efter den 31 mars.

Även om man har testats positiv för antikroppar behöver alla följa rekommendationerna om att hålla två meters avstånd till andra, tvätta händerna, att stanna hemma när man är sjuk och att boka provtagning vid symtom. Det kan i vissa fall vara medicinskt motiverat att göra ett antikroppstest. I så fall kommer en läkare att ordinera ett test.

- Idag vet vi att nästan alla utvecklar antikroppar, både efter genomgången covid-19-infektion och efter vaccination. Samtidigt finns det idag en god provtagningskapacitet för att bekräfta sin covid-infektion med PCR-test om man är sjuk. Därför är det inte längre motiverat att erbjuda möjligheten att själv boka antikroppstester, alla behöver i alla fall följa rekommendationerna oavsett provsvar, säger Elda Sparrelid, chefläkare Region Stockholm.  

Bakgrund

Sedan den 15 juni förra året har alla invånare i Stockholms län haft möjlighet att boka kostnadsfria antikroppstest för covid-19. Under våren 2020 var det många sjuka som inte haft möjlighet till provtagning. Därför fanns det ett värde för Region Stockholm att erbjuda antikroppstest för att kunna följa sjukdomsförloppet i länet.

Till toppen av sidan