Aktuellt i Stockholms län

Nu heter vi 1177

Innehållet gäller Stockholms län

Den 8 juni ändrades varumärket 1177 Vårdguiden till 1177. Ändringen är en anpassning till hur de flesta säger redan idag.

1177 Vårdguiden är ett gemensamt varumärke som ägs av alla regioner tillsammans. Beslutet om namnbytet fattades gemensamt av Sveriges regiondirektörer den 1 april 2022.

Stockholmarna är flitiga besökare på 1177.se. Sajten har närmare sju miljoner besök härifrån varje månad. 1177 är också ett av Sveriges mest välkända varumärken och användningen av tjänsterna ökar för varje år. Justeringen av namnet innebär en förenkling för många.

Innehållet i 1177:s tjänsteutbud kommer att vara detsamma som innan:

  • Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård på 1177.se.
  • Logga in för att till exempel läsa din journal och göra vårdärenden.
  • Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

Du får också uppdateringar om hälsa och vård i Stockholms län via våra två facebooksidor:

https://facebook.com/1177regionstockholm/

https://facebook.com/1177barnochforaldrarstockholm

Bakgrund

Varumärket 1177 Vårdguiden har funnits sedan 2013. Då slogs de två varumärkena 1177 och Vårdguiden ihop. Vårdguiden var då Region Stockholms väletablerade kanal om hälsa och vård, medan 1177 användes av övriga regioner.

Mätningar och inventeringar har visat att det framför allt är namnet 1177 som används och namnändringen bedöms därför inte få påverkan för vare sig invånare eller vårdpersonal.

Till toppen av sidan