AKTUELLT I STOCKHOLMS LÄN

Ny avgift för uteblivet vårdbesök

Innehållet gäller Stockholms län

Från den 1 september får du betala 400 kronor om du inte kommer till ditt vårdbesök och inte har ett giltigt skäl.

Du ska meddela mottagningen senast 24 timmar före ett besök i öppenvården (till exempel en vårdcentral) och senast 72 timmar före en operation om du inte kan komma. Bedömning av vad som är giltigt skäl görs av respektive mottagning.

Avgiften på 400 kronor måste alla betala, även målsman för barn och ungdomar under 18 år, personer äldre än 85 år samt frikortspatienter. Som uteblivet besök räknas också om du som patient kommer för sent till mottagningen och mer än halva besökstiden hunnit gå och/eller om en operation inte kunnat genomföras på grund av att du inte förberett dig på rätt sätt.

Om du misstänker covid-19 är sent återbud okej

Om du har förkylningssymtom som skulle kunna vara covid-19, kan du fortfarande lämna ett sent återbud utan att behöva betala avgiften.

Till toppen av sidan