AKTUELLT I STOCKHOLMS LÄN

Fortsatt åldersgräns för Astra Zenecas vaccin

Innehållet gäller Stockholms län

Du som är yngre än 65 år rekommenderas inte att ta Astra Zenecas vaccin. Det meddelade Folkhälsomyndigheten idag. Är du yngre än 65 år och redan fått en dos av Astra Zenecas vaccin bör du i stället erbjudas en andra dos av Pfizer/Biontechs eller Modernas vaccin. Du som är 65 år och äldre kan dock fortsätta erbjudas Astra Zenecas vaccin.

Rekommendationen gäller tillsvidare och innebär alltså att du som är yngre än 65 år inte bör vaccineras med Astra Zenecas vaccin Vaxzevria. Är du under 65 år och redan har fått en dos av Vaxzevria bör du istället erbjudas en andra dos av så kallade mRNA-vaccin, som PfizerBiontech eller Moderna. Den andra dosen ska tas mellan 12 och 15 veckor efter den första Astra Zeneca-dosen.

Bedömningen bygger på underlag från EU:s läkemedelsmyndighet EMA och efter samråd med Läkemedelsverket.

- Nu har Folkhälsomyndigheten lämnat ett tydligt besked och vi fortsätter att erbjuda alla tillgängliga vacciner till personer som är över 65 år. Bedömningen just nu är att rekommendationen inte påverkar vår tidsplan i någon större utsträckning och vi fortsätter att hålla hög takt i vaccinationerna, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm, och fortsätter:

- Det är viktigt att ta det vaccin som erbjuds för att den enskilde ska skyddas mot allvarlig sjukdom om hon eller han skulle smittas, och för att skapa en hög vaccinationstäckning. Risken för smitta och allvarlig sjukdom är mycket större än risken för att drabbas av någon av de mycket sällsynta biverkningar som rapporterats.

Bakgrund: bedömningen av Astra Zenecas vaccin

Mot bakgrund av den mycket sällsynta, men allvarliga biverkan, som finns rapporterad efter vaccination med Vaxzevria, bedömer Folkhälsomyndigheten att vaccinet tillsvidare inte kan rekommenderas generellt för personer som är yngre än 65 år. EMA bedömer att nyttan med vaccinet fortsatt uppväger risken att drabbas av biverkningar. Vaccinet är effektivt för att förebygga covid-19 och minska svår sjukdom och dödsfall.

Till toppen av sidan