AKTUELLT I STOCKHOLMS LÄN

De skärpta allmänna råden förlängs

Innehållet gäller Stockholms län

Nu förlängs de skärpta allmänna råden i Stockholms län. Råden gäller till den 13 december. Tillägg till bestämmelsen att endast 8 personer får träffas vid allmänna sammankomster från den 24 november.

Efter samråd med den tillförordnade smittskyddsläkaren i Region Stockholm har Folkhälsomyndigheten beslutat att förlänga de skärpta allmänna råden för Stockholms län som gällt sedan den 29 oktober. Beslutet har även skett i samråd med länsstyrelsen.

- Smittan fortsätter öka, fler vårdas på IVA och i andra vårdformer. Därför har jag samrått med Folkhälsomyndigheten om att förlänga råden för vårt län. Det är nödvändigt eftersom vi fortfarande har en mycket allvarlig situation, säger tf smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund.

Om nya nationella förordningar eller rekommendationer beslutas görs en ny bedömning.

- Det viktigaste rådet till alla i Stockholms län är precis som tidigare att stanna hemma vid minsta tecken på förkylningssymtom eller feber, även vid lindriga symtom. Stanna hemma och läs på 1177.se hur du ska göra, säger Maria Rotzén Östlund.

Du som vistas i Stockholms län bör:

  1. Träffa bara de personer du bor med. De personer du delar hushåll med är okej att umgås med. För dig som lever i ett ensamhushåll är rådet att umgås med ett par nära vänner.
  2. Avstå besök i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Det är okej att träna utomhus, till exempel att besöka ett utegym. Om du tränar med någon annan person, håll avståndet, helst 2 meter så ofta ni kan. Dela inte vattenflaska eller skydd med någon annan. Delta just nu inte i gruppträningar, varken utomhus eller inomhus.
  3. Undvika situationer där det kan uppstå trängsel. Dit hör exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher eller tävlingar. Idrottstävlingar och cuper bör ställas in.
  4. Barn och unga (födda 2005 eller senare) kan fortsätta med sina idrotter, om man också anpassar verksamheten så att trängsel inte uppstår bland de vuxna.
  5. Alla som kan arbeta hemma ska göra det. Tjänsteresor, konferenser och fysiska möten kan genomföras digitalt men om det inte går bör dessa tillfällen skjutas upp . Om du behöver vara på din arbetsplats är det viktigt att hålla avstånd överallt, även under raster och i omklädningsrum etc. Tar din arbetsplats emot kunder behöver ni se till att de kan hålla avstånd, både till personal och till andra kunder.
  6. Avstå från att delta i eller arrangera större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop. Det är tråkigt att inte kunna träffas nu när vi behöver varandra mer än någonsin. Träffas digitalt om du har möjlighet, eller ring.
  7. Maximalt åtta personer får delta vid konserter, matcher, offentliga möten, teaterföreställningar och alla andra allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Begränsningen gäller även för publik med anvisade sittplatser, från den 24 november tills vidare.
  8. För alla andra sammanhang är rådet att inte vara fler än åtta personer samtidigt. Smittskyddsläkarens rekommendation är att du som invånare i Stockholms län fortsätter att följa rådet, att i så stor utsträckning som möjligt bara umgås med de som du bor med eller med några få nära vänner om du bor själv.
  9. Beslutet om att tillåta maximalt åtta personer gäller inte arbetsplatser, gym eller liknande platser, men även där bör man försöka undvika att vara fler än åtta, särskilt om det inte går att hålla avstånd. Maximalt åtta per bord gäller även vid restaurangbesök. Rådet om åtta personer ska inte ses som en chans att samlas fler än de som du bor med eller med några få nära vänner om du bor själv. Det rådet är det viktigaste.
  10. För begravningar eller liknande religiösa sammankomster kring dödsfall gäller ett undantag: antalet deltagare får vara maximalt 20 personer.
Till toppen av sidan