Aktuellt i Stockholms län

Utökad vaccinbokning för dig med allergi

Innehållet gäller Stockholms län

Du som har svårare allergi, och behöver ta din covid-vaccination på sjukhus på grund av allergin, kan nu boka vaccination själv i appen Alltid öppet, efter bedömning av hälso- och sjukvårdspersonal. En uppdatering har skett i appen Alltid öppet, och numera kan fler personer bli bedömda och boka tid själva efter bedömningen.

Du som bokar vaccinationstid får svara på frågor om allergi i hälsodeklarationen. Beroende på hur du svarat kan du få fördjupande frågor om allergi. I särskilda fall kan även hälso- och sjukvårdspersonal/allergologer finnas till hands i samband med bokningen, för att göra ytterligare bedömningar kring graden av allergi. Den första bedömningen görs av HLM Online. Därifrån kan du remitteras till en allergolog, om det behövs ytterligare utredning.

Om du bedöms ha svår allergi, sker vaccinationen sedan vid Karolinska Universitetssjukhuset. Om bedömningen visar att du inte är i behov av vaccination på sjukhus på grund av din allergi, kan vaccinationen istället bokas in på en vanlig vaccinationsmottagning. I appen aktiveras då erbjudandet om att boka vaccination mot covid-19.

Motsvarande stöd vid bokning av allergitid finns även i telefonbokningstjänsten.

Bedömning av allergi

Bedömningen av hur allvarlig allergin är och om den påverkar möjligheten att ta covid-vaccin grundar sig på Svenska föreningen för Allergologis medicinska riktlinje.

Patienter med allergi delas in i tre allvarlighetsgrader, A, B och C.

  • Personer med allergi A vaccineras på en vanlig vaccinationsmottagning.
  • Personer med allergi B vaccineras på någon av de vaccinationsmottagningar som har en utökad medicinsk möjlighet, till exempel med syrgas på plats.
  • Personer med allergi C vaccineras på Karolinska universitetssjukhuset.

Läs mer om hur du bokar tid för vaccination mot covid-19

Till toppen av sidan