Aktuellt i Stockholms län

SMS-påminnelser om att boka dos 2 skickas ut successivt

Innehållet gäller Stockholms län

Nu skickas påminnelser ut till dig som bokat din första dos i appen Alltid öppet. Fler tider som är vikta för dos 2-bokning tillgängliggörs också successivt på vaccinationsmottagningarna.

Du kommer att få en påminnelse om att boka tid för vaccination mot covid-19 via SMS cirka 1-2 veckor innan det är dags att boka din andra dos.

Du som ska boka din andra dos ska vänta på sms:et och boka den andra dosen först när SMS:et kommit. SMS:en skickas i turordning. Det går inte att tidigarelägga dos 2.

Följande tidsintervaller gäller:

  • Det ska gå 9-12 veckor mellan doserna för dig som fått AstraZenecas vaccin. Det är viktigt att hålla rätt intervall för att få en bra effekt av vaccinet.
  • För dig som fått vaccin från Pfizer/BioNTech eller från Moderna ska det gå 6 veckor mellan doserna.

Dos 2 kan inte tidigareläggas även om du som blivit vaccinerad önskar detta. Det beror på tillgången till vaccin och på att vaccinationen sker i en pandemi där anpassningar till personliga skäl inte kan göras.

Alltid öppet-appen är anpassad så att den som bokar digitalt bokas in för samma vaccin i dos 2 som i dos 1. Den som bokar via telefontjänsten behöver själv veta när den första dosen gavs och vilket vaccin som användes. Information om detta lämnades vid första vaccinationstillfället.

Den andra dosen behöver inte tas vid samma vaccinationsmottagning som den första dosen.

Läs mer om hur du bokar vaccin mot covid-19 här

Till toppen av sidan