Aktuellt i Stockholms län

Nya påfyllnadsdoser mot covid-19

Innehållet gäller Stockholms län

Covid-19 sprids i mycket mindre omfattning än tidigare och många har ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuka. Vissa rekommenderas att ta två påfyllandsdoser under året. Andra rekommenderas eller erbjuds en påfyllnadsdos under året – som med fördel tas under hösten.

De som rekommenderas att ta två doser under året är de som är 80 år eller äldre samt personer som bor på särskilda boenden för äldre. En dos under våren och en under hösten. Det ska vara minst 6 månader mellan doserna. De som använt appen Alltid öppet kommer få ett sms från Region Stockholm.

De som är 65–79 år rekommenderas en påfyllnadsdos under året. Denna dos ger för de flesta störst nytta om den tas under hösten då smittspridningen kan förväntas öka igen. De har även möjlighet att ta en dos under våren om de så önskar. Intervallet mellan doserna ska vara minst 6 månader. Det samma gäller de som är 18 år till 64 år med ökad risk att bli allvarligt sjuk.

De som är 50–64 år rekommenderas en påfyllnadsdos under året. Denna dos ger för de flesta störst nytta om den tas under hösten då smittspridningen kan förväntas öka igen. ​

För de som är 18 år till 49 år utan riskfaktorer finns det inte längre någon rekommendation om vaccination mot covid-19. Men de har fortsatt möjlighet till att ta sin grundvaccination med tre doser. Samt erbjuds de som redan har en grundvaccination en ny påfyllnadsdos under året. Denna dos ger för de flesta störst nytta om den tas under hösten då smittspridningen kan förväntas öka igen. ​

Läs mer här: Vaccination mot covid-19: Vilken rekommendation gäller för mig?

Till toppen av sidan