AKTUELLT I STOCKHOLMS LÄN

Förändrade patientavgifter 2020

Innehållet gäller Stockholms län

1 januari: Slopad avgift för hembesök av jourläkare, avgift för audionombesök och höjd timtaxa för utfärdande av intyg. Det är några av förändringarna av patientavgifter som börjar gälla den 1 januari 2020.

Några avgifter tas bort och några tillkommer. Så här ser förändringarna ut för 2020:

  • Hembesök av jourläkare blir kostnadsfritt för dig som patient.
  • För hörselundersökning hos en audionom får du betala 100 kronor. Högkostnadsskydd gäller. Är du under 18 år eller över 85 år är besöken kostnadsfria.
  • Timtaxan för att få ett intyg, en vaccination eller en hälsoundersökning höjs. Ofta betalar du ett fast pris för dessa tjänster, men nu höjs taxan med 250 kronor och motsvarar från och med 1 januari 1 500 kronor per timme.
  • Patientavgifter för dagsjukvård blir samma som för dagkirurgi, det vill säga 350 kronor. Högkostnadsskydd gäller. Är du under 18 år eller över 85 år är besöken kostnadsfria.

Här hittar du alla patientavgifter.

Till toppen av sidan