Algförgiftning

Skriv ut (ca 2 sidor)

Om du badar i havs- eller sjövatten som har blommande alger på sommaren kan du få algförgiftning, eller algtoxinförgiftning. De giftiga algerna blommar när vattnet är som varmast. De vanligaste besvären är klåda, huvudvärk och mag-tarmbesvär. Sök hjälp direkt om du misstänker algförgiftning.

Skriv ut

Algförgiftning orsakas av ett gift som bildas när vissa alger snabbt förökar sig i vattnet. Vanligaste giftalgen är de blågröna algerna eller cyanobakterierna. De kan avge nerv-, lever- eller hudgift.

Algerna blommar framför allt mellan juli och september när vattnet är som varmast. Mindre och lokala blomningar kan också förekomma senare under året. När vattnet blommar täcks vattenytan av en blågrön, grön eller gulgrön hinna. Vattnet kan också bli grumligt av små tunna trådar eller barrliknande gryn.

Värst utsatta är barn som leker vid strandkanten och lätt får många kallsupar. Husdjur, som hundar och katter, är särskilt känsliga för alggifterna.

Läs mer om algförgiftning när det gäller djur på Statens Veterinärmedicinska Anstalts webbplats och Folhälsomyndigheten, badplatsen.

Symtom

Symtom

Vanliga symtom som kommer inom några timmar är

Magsjukan liknar matförgiftning och håller i sig något eller några dygn. Därefter kan du känna dig dålig ytterligare någon dag.

Du kan få feber, muskelsvaghet samt påverkan på lever och njurar om du har fått i dig stora mängder gift.

Fäll ihop

När och var ska jag söka vård?

När och var ska jag söka vård?

Ring 1177 om du misstänker algförgiftning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom och hjälp med var du kan söka vård om du behöver det. 

Du kan också ringa Giftinformationscentralen som nås dygnet runt via 112, eller 010-456 67 00.

Du kan även behöva kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor som tar vattenprover.

Stockholms län

Söka vård och stöd i Stockholms län

Adress och telefonnummer till en vårdmottagning hittar du under Hitta vård. Du kan även kontakta vissa mottagningar och beställa en tid genom att logga in.

Vill du ha råd via telefon, ring telefonnummer 1177. Du kan ringa dygnet runt. 

Råd på andra språk

Klockan 8:0022:00 kan du även få råd på arabiska och somaliska och klockan 8:0012:00 på finska.

 
Fäll ihop

Hur kan jag förebygga algförgiftning?

Hur kan jag förebygga algförgiftning?

  • Undvik vatten med blommande alger. Håll särskilt barn och husdjur borta från stränderna. Det är lätt att få en kallsup, vilket är extra allvarligt vid riklig algblomning. Då kan det räcka med att svälja endast små mängder vatten för att bli sjuk.
  • Vänta några dagar med att bada i den skyddade badviken när algblomningen är över, även om vattnet ser bra ut. Alggiftet kan dröja sig kvar i stillastående vatten även om det inte syns. 
  • Rör inte algmassor som ligger uppspolade på land.
  • Var medveten om att giftet inte försvinner även om du kokar vattnet, eller använder avsaltningsanläggning.
  • Släng inte vatten som innehåller blommande alger på bastuaggregatet.

Om du har badat i vatten med blommande alger

  • Duscha och tvåla in hela kroppen och skölj noga med rent vatten 
  • Skölj ögonen noga om du har fått ögonbesvär efter badet.
Fäll ihop

Behandling

Behandling

Det finns ingen särskild behandling mot algförgiftning. Sjukvården behandlar dig utifrån de besvär du har.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2017-03-29
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Lindquist, läkare, professor i infektionssjukdomar, Stockholm