Fri tandvård för barn och unga

Skriv ut (ca 3 sidor)

Vid två, tre års ålder brukar första fria besöket hos tandläkaren ske. Nästan all tandvård är sedan avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år. Det gäller både hos privata tandläkare och hos folktandvården. Vissa landsting och regioner ger fri tandvård i ytterligare något år.

Skriv ut

När barnet är ungefär två, tre år får ni komma till en tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska. Då får du som följer med råd om hur du kan sköta barnets tänder.

Du kan välja att gå till en privat tandvårdsmottagning eller till folktandvården.

Om du inte aktivt väljer en tandläkare blir du kallad av den tandläkare som har ansvar för alla patienter i det område du bor.

Hur ofta blir vi kallade?

Hur ofta barn och unga behöver gå till en tandvårdsmottagning varierar. Det beror på tandläkarens eller tandhygienistens bedömning av hur mycket tandvård som behövs.

I regel får du från och med den första januari det år du fyller 24, själv komma ihåg att beställa tid hos tandvården. Om landstinget eller regionen har förlängt den kostnadsfria vården med ytterligare något år får du kallelser som tidigare.

När den fria tandvården upphör kan du ha en överenskommelse med tandläkaren om att bli kallad regelbundet.

Stockholms län

Välja tandläkare

I Stockholms län ska alla barn mellan 3 år och 21 år lista sig hos en tandvårdsmottagning. Om ditt barn inte listats hos någon tandläkare, kallas barnet till en mottagning i området där ni bor.

Landstinget skickar hem en broschyr till familjer med barn som ska fylla tre år. Även nyinflyttade i Stockholms län får en broschyr hemskickad. I broschyren kan du läsa om rätten att välja tandläkare.

Det går att byta tandläkare när som helst

Om du vill byta tandläkare så kontaktar du själv den nya tandvårdsmottagningen. Detta gäller oavsett om du vill byta till Folktandvården, till en privat tandläkare eller till Karolinska Institutet, Tandläkarhögskolan. Ditt barn kan listas hos alla auktoriserade tandläkare.

Tala alltid om för den nya tandläkaren att ditt barn har varit hos en annan tandläkare tidigare.

Det kan hända att tandläkaren du väljer inte har möjlighet att ta emot fler patienter. Då kan tandläkaren tacka nej och hänvisa till en annan tandläkarmottagning.

Informationsfolder på flera språk - in other languages

I den här foldern finns information på flera språk. / You will find information in other laguages in this brochure.

Tandreglering är specialisttandvård

Tandreglering är specialisttandvård

Man behöver inte betala för de flesta undersökningar och behandlingar hos tandläkare och tandhygienist.

Ibland kan barnet behöva specialisttandvård. Ett vanligt exempel på specialisttandvård är att få tänderna reglerade med hjälp av en tandställning. Om ni tillsammans med tandläkaren kommer fram till att det behövs en tandställning måste en specialisttandläkare göra en undersökning. Det är specialisttandläkaren som bestämmer om tandregleringen blir kostnadsfri.

Ni har samma möjlighet till specialisttandvård oavsett valet av tandläkare. Till specialisttandvård behövs oftast remiss.

Fråga tandläkaren

Om ni har frågor om tandvården och hur ofta besöken hos tandläkare eller tandhygienist bör ske, är det lättast att fråga tandläkaren. Om ni inte har någon tandläkare att prata med kan ni få hjälp hos folktandvården eller hos en privat tandläkare.

Fäll ihop

Personuppgiftsansvar vid tandvård i Stockholms län

Stockholms län

Personuppgiftsansvar vid tandvård i Stockholms län

När du/ditt barn valt tandläkaremottagning listas barnet på mottagningen.Vårdgivaren registrerar barnet i tandvårdsenhetens datasystem med personnummeroch adress. I datasystemet finns uppgifter om samtliga listade barn som vårdgivarenhar på sin mottagning. Uppgifterna utgör underlag för ersättning till vårdgivarna.

För att tandvårdsenheten ska kunna fullgöra sina skyldigheter att planera tandvårdenoch verka för god tandhälsa registreras även vissa uppgifter om diagnos och behandling,till exempel förekomst av karies (hål i tänderna). Avidentifierade uppgifter om förekomstav karies lämnas för vissa åldersgrupper till Socialstyrelsen för nationella jämförelser.

Så hanteras dina uppgifter

Uppgifter som samlas in om dig från din vårdgivare skyddas av sekretess enligt offentlighetsochsekretesslagen (SFS 2009:400) och hanteras enligt patientdatalagen (SFS 2008:355).

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Stockholms läns landsting, hälso- och sjukvårdsnämnden. Den personuppgiftsansvarige har ansvar för att behandling av personuppgifter skeri enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och patientdatalagen (SFS 2008:355).

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut registerutdrag om du vill veta vilka uppgifter som registrerats om dig. Det kan göras kostnadsfritt en gång per år. Ansökan om registerutdrag görs skriftligen tillhälso- och sjukvårdsnämnden. Du kan även begära att eventuellt felaktiga uppgifter rättas. Om dina uppgifter hanteras i strid med personuppgiftslagen har du rätt till skadestånd.

In other languages

English/Engelska

Suomeksi/Finska

لعربية/Arabiska

فارسی/Persiska

Français/Franska

Pусский/Ryska

Soomaali/Somaliska

Español/Spanska

Türkçe/Turkiska

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2019-01-02
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Katarina Wadstein, tandläkare, Folktandvården Stockholms län AB


Stockholms län
Redaktör:
Caroline Olsson, 1177 Vårdguiden 
Granskare:
Josefine Nilsson, handläggare, tandvårdsenheten