Senast reviderad 2011-10-11

Varför har jag fått smärtor efter stroken?

Fråga

Jag drabbades av stroke för ett och ett halvt år sedan och blev förlamad i högersidan. Nu har jag fått smärta i den förlamade delen. Vad beror det på?

Svar

Att leva med sviterna efter en propp eller blödning i hjärnan kan ge flera olika bekymmer. Smärta är relativt vanligt, och kan bero på olika saker. En förlamad kroppsdel kan göra ont på grund av att muskler och andra vävnader är orörliga, eller på grund av att det blir en ökad spänning i musklerna. Man kan även ha så kallade neurogena smärtor, nervsmärtor som beror på skadan i själva nervsystemet. En del personer som har haft stroke kan bli påverkade i humöret, så att de blir känsligare för smärta.

Det finns läkemedel och andra behandlingsmetoder att pröva. För den som har neurogen smärta kan till exempel behandling med TENS-apparatur vara bra. Det kan också finnas annan behandling som sjukgymnast kan hjälpa till med.  

Birgitta Ivarsson, Läkare, specialist i allmänmedicin