Att bo kvar i sin bostad

Hur man vill bo som äldre är mycket individuellt. Genom att tänka igenom och planera i god tid har man större möjlighet att påverka hur man kan bo i framtiden. Många vill bo kvar i sin bostad så länge som möjligt. Bostadsanpassning, hjälpmedel och hjälp med vardagliga sysslor underlättar och gör hemmet tryggare.

Vill man bo kvar i sin lägenhet eller i sitt hus är det klokt att i förväg fundera över vad man gör den dag man exempelvis inte längre klarar att gå i trappor. Finns det hiss eller skulle det vara möjligt att installera en hiss på skena i trappan för den som bor i eget hus? Hemmet ska kunna vara tryggt och praktiskt i många år framöver. Ofta kan man bo kvar längre genom att anpassa hemmet efter behoven.

Bostadsanpassningsbidrag

Om man har behov av en anpassning kan man söka bidrag hos kommunen för att anpassa bostadens fasta funktioner, som till exempel badrum och kök. Det kan exempelvis handla om att ta bort trösklar, bredda dörröppningar, installera dusch istället för badkar och höja toalettsitsen i badrum eller ändra höjden på arbetsytor i kök.

Bostadsanpassning gäller oavsett om man äger sin bostad eller bor i hyresrätt.

Man ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Oftast behöver man ett intyg från vårdpersonal, till exempel arbetsterapeut eller läkare som beskriver och styrker behovet. Kommunen utreder behovet och fattar beslut om bidrag.

ROT-avdrag

Om man äger sin bostad och anlitar hantverkare för att utföra anpassningen kan man få skattereduktion för arbetskostnaden, så kallat ROT-avdrag. Då betalar man bara en del av arbetskostnaden. Läs mer om reglerna för ROT-avdrag på Skatteverkets webbplats.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan göra att man känner sig tryggare i sitt hem. Då kan man med en knapptryckning få kontakt med kommunens larmcentral. För att få ett trygghetslarm behöver man inte ha andra insatser från äldreomsorgen, till exempel hemtjänst. Men om man inte har hemtjänst får man betala en avgift per månad för ett trygghetslarm.

Du som har behov kan ansöka om trygghetslarm hos kommunen.

Hjälp med vardagssysslor

Det är lättare att bo kvar i sin bostad om man får hjälp med vardagssysslorna. Kommunen kan bistå med bland annat hemtjänst. Man kan också ta hjälp av privata företag på egen hand. Läs mer på Skatteverkets webbplats under rubriken Skattereduktion för hushållsnära tjänster.

Hemtjänst

Om du har behov av service och omvårdnad i hemmet kan du ansöka om hjälp av hemtjänsten i kommunen. Det kan vara hjälp med inköp, ärenden, städning, tvätt, matlagning, matleveranser och personlig omvårdnad. Om man har stort behov av omvårdnad kan man få regelbunden hjälp dygnet runt. Kommunens biståndsbedömare bedömer om man ska få hjälp av hemtjänsten.

När man väl beviljats hemtjänst kan man i många kommuner själv välja vilken utförare av hemtjänsten man vill ha hjälp av. Man kan välja mellan kommunal hemtjänst eller de företag som kommunen har avtal med. I en del kommuner finns hemtjänstutförare med olika inriktingar, exempelvis språk- eller hbt-inriktning.

Varje kommun bestämmer avgifterna och inkomsten avgör hur mycket man betalar. Det blir aldrig dyrare än maxtaxan som är lika för alla kommuner.

Kommunens fixare

Fixarservice är en vaktmästartjänst som finns i en del kommuner/stadsdelar. Namnet varierar men målet är detsamma - att minska risken för de äldre invånarna att ramla och skada sig vid vardagliga sysslor.

Fixarservice kan exempelvis hjälpa till att byta glödlampor, sätta upp gardiner, hämta och lämna saker på vinden samt flytta lättare möbler i hemmet. Däremot gör man inte hemtjänstens uppgifter och inte heller sådant som kräver yrkeskunnig personal, som elektriker och rörmokare.

Skattereduktion för hushållsnära tjänster

Om man inte beviljas hemtjänst från kommunen men ändå vill ha hjälp kan man bekosta hjälpen själv och få skattereduktion för hushållsnära tjänster. Man kan få skattereduktion för bland annat städning, matlagning, klädvård, gräsklippning och snöskottning som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden. Man kan även få skattereduktion för omsorg och tillsyn vid promenader, besök på vårdcentralen eller i samband med andra ärenden.

Man kan inte få skattereduktion för arbete som stat, kommun eller landsting lämnat stöd för, exempelvis arbete som utförs av hemtjänsten.

Man begär Rutavdrag då man beställer tjänsterna hos respektive företag. Läs mer om reglerna för skatteavdrag för hushållsnära tjänster på Skatteverkets webbplats.

Dagverksamhet

För den som är äldre och har svårt att komma ut på egen hand kan kommunen erbjuda dagverksamhet som stöd. I en del kommuner finns verksamheter med olika inriktningar som styr vilka aktiviteter som erbjuds. Man kan exempelvis ägna sig åt träning och rehabilitering. Andra verksamheter riktar sig till personer med demenssjukdom.

För att delta i dagverksamheten krävs ett biståndsbeslut från kommunen. Ofta får man betala en avgift.

Sjukvård i hemmet

Vid behov kan man få sjukvård i hemmet. Man kan vårdas av läkare, sjuksköterska eller annan personal. Den vård man får hemma kan till exempel vara omläggning av sår, hjälp med injektioner, provtagningar och läkemedel, men även mer specialiserad vård som annars skulle göras på sjukhus.

Stockholms län

Fixarservice

Läs om Fixar–Malte som hjälper äldre som bor i Hallonbergen i Sundbybergs kommun.

Läs mer om vilken fixarservice som erbjuds i den egna kommunen.

Publicerad:
2013-07-08
Skribent och redaktör:

Malin Erlingsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Gunilla Hjelm-Wahlberg, senior handläggare, Kommunförbundet Stockholms län


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2013-10-28
Skribent och redaktör:
Malin Erlingsson, 1177 Vårdguiden