Små barn kan få tid hos barnläkare samma dag

Skriv ut (ca 2 sidor)

BUMM, är specialiserade barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som har akuttider för barn upp till 12 månader. Dessutom hjälper de barn och ungdomar till och med 17 år med kroniska sjukdomar, som till exempel allergi, astma eller eksem som inte kan behandlas på vårdcentralen, men även barn har ont i magen eller har urinvägsproblem. Hit kan du också komma med funderingar kring ditt barns utveckling eller tillväxt.

Skriv ut

När det gäller tillfälliga sjukdomar hos i övrigt friska barn tar BUMM emot barn upp till tolv månaders ålder.

Är ditt barn äldre än tolv månader och blir tillfälligt sjuk ska du kontakta vårdcentralen.

Kontaktuppgifter till BUMM-mottagningarna

Kontaktuppgifter till BUMM-mottagningarna

I Stockholms län finns drygt 35 barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tar emot barn som behöver träffa en barnspecialist. 

Här hittar du alla Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholms län (BUMM). Lägg till din kommun eller stadsdel i sökfältet, så får du fram de mottagningar som ligger närmast dig.

Vissa mottagningar har ytterligare specialisering:

Följande mottagningar utreder och behandlar barn som har svårigheter och problem med koncentration och uppmärksamhet.

Följande mottagningar behandlar barn och unga mellan 4-17 år för sjukdomar kopplade till övervikt och fetma. Här finns även gruppverksamhet där sjukgymnast och dietist deltar. 

Följande mottagningar tar emot barn och ungdomar mellan 0-17 år för bedömning och behandling av milda till måttliga tillstånd av psykisk ohälsa (första linjen-mottagningar). Det kan till exempel handla om symtom som huvudvärk, magont, oro och nedstämdhet eller utåtagerande beteende.

Fäll ihop

Det kan gå snabbare med remiss

Det kan gå snabbare med remiss

De barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna har öppet alla vardagar och tar emot besök efter tidsbeställning.

Det går oftast snabbare att få tid med en remiss, men du kan kontakta en mottagning själv. När du ringer bedömer en sjuksköterska om ditt barn behöver träffa en barnspecialist eller om ni istället ska kontakta vårdcentralen. 

Fäll ihop

Bor du inte i Stockholm, men söker vård här?

Bor du inte i Stockholm, men söker vård här?

Tänk på att det alltid är ditt eget landstings regler om remisser som gäller när du själv söker vård i annat landsting. Samtidigt upphör vårdgarantin att gälla. Vårdgarantin handlar bland annat inom hur många dagar det maximalt får gå innan du får vård.  

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2016-09-30
Skribent:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden

Redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Margareta Cassel, handläggare, avdelningen för närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting