Om när det behövs remiss

Skriv ut (ca 2 sidor)

Ibland kan du behöva få vård på en annan mottagning än den du har gått till. Då kan du behöva en remiss för att få komma dit.

Skriv ut

Specialistmottagningar som behöver remiss

Specialistmottagningar som behöver remiss

En remiss innehåller information om vad du behöver för vård. Den skrivs oftast av en läkare men kan även skrivas av annan vårdpersonal. Vi rekommenderar därför att du kontaktar din vårdcentral/husläkarmottagning. I Stockholms län behövs till exempel remiss för:

 • besök på specialiserad öron- näsa- och halsmottagning 
 • besök på öron-näsa-hals-akuten på Karolinska universitetssjukhuset i Solna (undantag: om du behöver omedelbar vård)
 • besök hos logoped
 • besök hos hudspecialist
 • borttagning av hår och födelsemärken (planerad huddiatermi)
 • ultraljud under graviditeten (obstetriskt ultraljud)
 • medicinsk fotsjukvård
 • specialiserad rehabilitering
 • besök på specialistmottagning för ME/CFS
 • medicinsk service som till exempel röntgenundersökningar och provtagningar. 

Remiss behövs däremot inte till för att besöka en gynekolog eller psykiatrisk mottagning. Och kvinnor som söker för knöl i bröstet kan komma utan remiss till en bröstmottagning.

Kontakta mottagningen för besked

Vill du vara säker på vad som gäller, kontakta mottagningen först och fråga om de behöver remiss. Detsamma gäller om du själv väljer att söka specialiserad vård i ett annat landsting. 

Fäll ihop

Vissa mottagningar vill att du skriver en egenremiss

Vissa mottagningar vill att du skriver en egenremiss

Vissa specialistmottagningar vill att du ska skriva en egenanmälan till dem, om du inte har en remiss från en läkare. Egenanmälan kan även kallas för egenremiss eller vårdbegäran. Det betyder att du ska skriva:

 • dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer)
 • information om dina symtom eller din sjukdom
 • anledningen till att du söker behandling hos specialistmottagningen.

Försök att vara så noggrann du kan i din beskrivning så att vårdpersonalen kan ge dig rätt vård. Ta reda på hur just din specialistmottagning vill ha din egenanmälan, vissa specialistmottagningar har färdiga blanketter som de vill att du använder.

Det är också bra om du bifogar uppgifter om vilka mottagningar du varit på tidigare och sökt för samma typ av besvär. Berätta för din nya mottagning att de får kontakta dina gamla mottagningar och ta ut dina journalkopior för den vård du nu söker.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2018-01-16
Redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Gun Wahlbeck, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting