Om du eller ditt barn mår dåligt psykiskt

Skriv ut (ca 2 sidor)

Är du 18 år eller äldre och behöver hjälp för psykiska problem ska du kontakta din vårdcentral eller den psykiatriska öppenvården. Du kan även få hjälp av Internetpsykiatri om du bor i Stockholms län.

Skriv ut

All personal inom psykiatrin omfattas av tystnadsplikt.

Vårdcentralen

Vårdcentralen

På vårdcentralen gör en läkare en bedömning av dina behov. På vårdcentralen finns också kuratorer eller psykologer som kan erbjuda samtalsbehandling. Om du behöver specialistvård kan läkaren skriva en remiss till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Vänta inte med att ta kontakt.

Fäll ihop

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning

Du kan också kontakta en psykiatrisk öppenvårdsmottagning direkt för att få hjälp. På mottagningarna arbetar psykiatriker, psykoterapeuter, psykologer, kuratorer och vidareutbildade sjuksköterskor. Psykiatern, som är läkare med specialistutbildning i psykiatri, har huvudansvaret för din behandling. Väntetiden för undersökning och behandling kan variera mellan mottagningarna.

Fäll ihop

Internetpsykiatri

Internetpsykiatri

Om du behöver hjälp vid depression, paniksyndrom eller social fobi kan du få hjälp av Internetpsykiatri. Behandlingen består av kognitiv beteendeterapi, KBT, och förmedlas via internet. Du får textmaterial att läsa och övningar att göra på egen hand hemma och har regelbunden kontakt med en psykolog via internet.

Fäll ihop

Akut hjälp

Akut hjälp

Du som är över 18 år kan få akut psykiatrisk vård på följande mottagningar klockan 8-22, alla dagar, året om.

I en akut situation kan du kontakta den psykiatriska akutmottagningen på S:t Görans sjukhus. Den har öppet dygnet runt.

Fäll ihop

Hjälp och stöd för dig som är under 18 år

Hjälp och stöd för dig som är under 18 år

För 12-18-åringar finns följande mottagningar att kontakta.

För 8-12-åringar finns vårt tema Våga berätta. Där finns information om psykisk ohälsa för barn.

Fäll ihop

Fråga om råd

Fråga om råd

Här kan du logga in och ställa frågor om psykisk ohälsa. Du får svar inom två arbetsdagar. De som svarar är erfarna psykologer, psykiatriker och psykiatrisjuksköterskor som är verksamma inom Psykiatri Sydväst i Stockholms läns landsting. 

Här kan du logga in och ställa frågor om beroende, till exempel av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel. Du får svar inom fem arbetsdagar. De som svarar är erfarna läkare, psykologer och sjuksköterskor som är verksamma inom Beroendecentrum Stockholm.

Är du osäker på vilken hjälp du behöver?

Ring telefonnummer 1177. Sjuksköterskorna som svarar kan ge rådgivning och berätta vart du ska åka. 

Vill du ha råd via telefon, ring telefonnummer 1177. Du kan ringa dygnet runt.

Behöver du råd på andra språk?

Klockan 8:0022:00 kan du få råd på arabiska och somaliska och klockan 8:0012:00 på finska.

 
Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2017-04-28
Skribent och redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Berit Ekedahl, Handläggare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting