Om du behöver besöka en gynekolog

Behöver du träffa en gynekolog kan du själv välja vilken gynekologisk mottagning du ska få vård. Alla mottagningar ger gynekologisk specialistvård som bland annat omfattar undersökningar, behandlingar och uppföljningar av gynekologiska sjukdomar och besvär.

Är du osäker på vilken typ av mottagning du ska kontakta?

Om du är osäker på vad för typ av utredning, undersökning eller behandling du behöver ska du i första hand vända dig till någon av följande mottagningar:

Samtliga gynekologimottagningar i Stockholms län. 

Vet du vad du behöver hjälp med?

Olika mottagningar har olika uppdrag. Om du vet vad du behöver hjälp med, eller om du har fått en diagnos och ska kontakta en speciell mottagning kan du höra av dig direkt till någon av följande mottagningar:

Aborter görs på följande mottagningar

Om du behöver hjälp av en uroterapeut kan du kontakta någon av följande mottagningar. 

Fertilitetsutredningar görs på följande mottagningar. Om du sedan godkänns för landstingsfinansierad assisterad befruktning kan du välja mellan följande mottagningar.

Mindre ingrepp, till exempel en skrapning eller operation vid inkontinens eller framfall görs på följande mottagningar.

Om din gynekolog behöver ytterligare medicinsk bedömning kan du få göra ett kvalificerat gynekologiskt ultraljud på någon av följande mottagningar.

Vad kostar ett besök?

Du betalar samma avgift för ett besök hos en landstingsdriven gynekologimottagning som på en privat gynekologimottagning som har avtal med landstinget.

Boka om och boka av genom att logga in i våra e-tjänster

Du som är folkbokförd i Stockholm kan förnya recept samt boka om och boka av besök genom att logga in.

Bor du inte i Stockholm, men söker vård här?

Tänk på att det alltid är ditt eget landstings regler om remisser som gäller när du själv söker vård i annat landsting. Samtidigt upphör vårdgarantin att gälla. Vårdgarantin handlar bland annat inom hur många dagar det maximalt får gå innan du får vård.  

Publicerad:
2017-01-27
Skribent:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden

Redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anna Karin Trollborg, Hälso och sjukvårdsförvaltningen, Stockholm