Ring 1177 och få råd av en sjuksköterska

Skriv ut (ca 3 sidor)
Sjukvårdsrådgivning på telefon
Skriv ut

Om 1177 Vårdguiden på telefon

Om 1177 Vårdguiden på telefon

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt.

Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Varje region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning, antingen i egen regi eller genom upphandlad underleverantör. Tillsammans ingår alla regioner i ett nationellt nätverk med ett gemensamt arbetssätt och gemensamt beslutsstöd. De råd du får håller därför samma kvalitet i hela landet.

Sjuksköterskorna som arbetar på sjukvårdsrådgivningarna svarar på cirka 4,1 miljoner samtal per år. Av de som ringer 1177 följer omkring 90 procent de råd de får och är så nöjda att de skulle ringa igen.

 

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

 

När du ringer 1177

Det är bra att ha tyst omkring dig när du ringer eftersom det är viktigt att du och sköterskan hör varandra tydligt.

När du ringer 1177 får du ett antal valmöjligheter. Om du inte gör ett knappval kopplas du till en sjuksköterska. Du kommer att bli ombedd att knappa in personnumret för den som ärendet gäller, men du kan också vänta kvar utan att ange personnummer.

Alla samtal spelas in och behandlas med sekretess enligt patientdatalagen. De samtal som är rådgivningssamtal journalförs. Det är din vårdgivare som är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna i din journal. Läs mer om personuppgifter i vården

Fäll ihop

Vad händer när jag ringer 1177?

Vad händer när jag ringer 1177?

När du ringer 1177 inom Stockholms län får du ett antal valmöjligheter. Om du inte har en knappvalstelefon eller inte gör ett knappval kopplas du till en sjuksköterska.

När du gjort ditt knappval blir du ombedd att knappa in personnumret för dig eller den som ärendet gäller.

Knappval 1: För allmän information om regler, rättigheter samt om hälso- och sjukvården och omsorg i Stockholms län.  

Knappval 2: För att prata med en sjuksköterska om ett barn.

Knappval 3: För att prata med en sjuksköterska om dig själv eller någon annan vuxen.

Knappval 4: För att få sjukvårdsrådgivning på annat språk.

 • För sjukvårdsrådgivning på arabiska tryck 1, så kopplas du till tolk. Tjänsten är öppen mellan 08.00 och 22.00.
 • För sjukvårdsrådgivning på somaliska tryck 2, så kopplas du till tolk. Tjänsten är öppen mellan 08.00 och 22.00.
 • För sjukvårdsrådgivning på finska tryck 3. Tjänsten är öppen vardagar mellan 08.00 och 12.00. 
Fäll ihop

Du får sjukvårdsrådgivning av en sjuksköterska

Du får sjukvårdsrådgivning av en sjuksköterska

Alla samtal besvaras av en sjuksköterska. Sjuksköterskan ger sjukvårdsrådgivning och vägleder dig rätt i vården. Sjuksköterskan ställer inte diagnos.

Sjuksköterskan kan beställa en jourläkarbil som kommer hem till dig om hen bedömer att du behöver det.

Fäll ihop

Hur länge måste jag sitta i telefonkö?

Hur länge måste jag sitta i telefonkö?

När du gjort ditt knappval får du veta vilken plats i kön du har och hur lång din beräknade väntetid är. 

Om du behöver vänta i telefonkö får du hela tiden veta vilken plats i kön du är på och ungefär hur lång tid det är kvar.

Om du inte har tid att vänta kan du alltid gå in på 1177.se. Där finns artiklar om de flesta sjukdomar och skador. Du kan du också söka efter vårdmottagningar.

Ibland kan det bli längre väntetider. Tänk på att du ofta kan hitta svar på din fråga via 1177.se. Du kan också logga in på 1177.se och ställa din fråga. Du får då svar inom en timme.

Fäll ihop

Det här kan du inte få hjälp med:

Det här kan du inte få hjälp med:

Sjuksköterskorna guidar dig till rätt vård. Däremot kan de inte hjälpa dig att:

 • Boka tid till vårdcentralen
 • Ändra mediciner
 • Förnya recept
 • Boka av tid till vårdcentralen
 • Se vart remisser är skickade
 • Se vilka läkare som arbetar och om tid finns till någon av dem
 • Ändra mammografi-tiden som är du blivit kallad till.

Detta kan du istället få hjälp med om du loggar in på 1177.se. När du är inloggad kan du också ställa frågor till sjukvårdsrådgivningen och få svar inom en timme.

Fäll ihop

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

Du som använder texttelefon eller bildtelefon kan få sjukvårdsrådgivning via en teckenspråkstolk som i sin tur ringer 1177. Läs mer om tjänsterna texttelefoni.se och bildtelefoni.net

Fäll ihop

När du vill ringa 1177 från ett annat land

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Fäll ihop

Har du problem att ringa 1177?

Har du problem att ringa 1177?

Det kan bero på att:

 • Din telefonoperatör inte har gjort det möjligt att ringa 1177. Detta gäller endast mindre operatörer och vissa IP-telefonioperatörer.
 • Du ringer från en företagsväxel som inte tillåter just detta nummer.

Vad kostar det att ringa 1177?

Kostnaden för att ringa 1177 är samma som för ett vanligt telefonsamtal och det gäller vare sig du ringer när du är i Sverige eller om du ringer från ett annat land. Hur mycket det kostar beror på vilken telefonoperatör och vilket abonnemang du har.

Fäll ihop

Alternativ för dig som inte kan ringa 1177

Alternativ för dig som inte kan ringa 1177

Om du inte kan ringa 1177 på telefon kan du logga in på 1177.se och ställa din fråga till en erfaren sjuksköterska. Du får svar inom en timme, dygnet runt.

Fäll ihop

Har du synpunkter?

Har du synpunkter?

Du som har synpunkter eller klagomål på den rådgivning du fick när du ringde 1177 kan skicka in dem här . Dina synpunkter skickas till den region eller det landsting som genomförde samtalet.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Publicerad:
2018-11-16
Redaktör:

Per Eklöf, 1177 Vårdguiden