Kloka listan

Skriv ut (ca 2 sidor)

Kloka listan är en lista över rekommenderade läkemedel i Stockholms län. Kloka listan tas fram för att du ska få effektiva och säkra läkemedel.

Skriv ut

I Sverige finns det flera tusen olika läkemedel. För att hjälpa läkarna att välja bland dessa har Stockholms läns främsta läkemedelsexperter valt ut ungefär 300 läkemedelssubstanser för behandling av vanliga sjukdomar. Läkemedlen finns på Kloka listan just för att de är effektiva, säkra och har ett bra pris.

Läkemedelsexperter gör urvalet

Läkemedelsexperter gör urvalet

Stockholms läns läkemedelskommitté bestämmer varje år vilka läkemedel som ska finnas på Kloka listan. I läkemedelskommittén finns erfarna läkare, sjuksköterskor och apotekare. Deras främsta uppgift är att bidra till att läkemedel används på bästa sätt. Till sin hjälp har läkemedelskommittén 21 expertråd för olika sjukdomsområden. Läkemedelskommittén och expertråden är oberoende av läkemedelsindustrin och andra kommersiella intressen.

Fäll ihop

Varför behövs Kloka listan?

Varför behövs Kloka listan?

En stor del av informationen som finns om läkemedel kommer från läkemedelsföretagen och är en del av deras marknadsföring. Läkemedelskommittén och expertråden värderar och granskar informationen från läkemedelsföretagen tillsammans med annan forskning när de väljer läkemedel till Kloka listan. Expertråden jämför också olika läkemedel med andra behandlingsalternativ.

Kloka listan ger alla invånare inom Stockholms län möjlighet att få tillgång till de bästa läkemedlen, en förutsättning för jämlik hälsa.

Fäll ihop

Vetenskaplig forskning är grunden

Vetenskaplig forskning är grunden

Läkemedlen som väljs ut ska ha så bra effekt som möjligt, med så få biverkningar som möjligt. Valet grundas på vetenskaplig forskning och erfarenhet från långvarig användning. I Kloka listan tas också hänsyn till läkemedlens miljöpåverkan och hur prisvärda de är.

Fäll ihop

Hur får jag tag på Kloka listan för patienter?

Hur får jag tag på Kloka listan för patienter?

Här hittar du alla läkemedel i Kloka listan.

Här kan du ladda ner Kloka listan för patienter som PDF. 

Kloka listan för patienter i tryckt version finns att hämta gratis på vårdcentraler och sjukhus i länet.

Du kan beställa Kloka listan via e-post: klokalistan.hsf@sll.se eller telefon: 08-123 186 96. Kloka listan är gratis att beställa.

Fäll ihop

Frågor om läkemedel

Frågor om läkemedel

Här kan du läsa mer om dina läkemedel, till exempel hur de fungerar och hur de ska tas.

Läkemedelsverket svarar på generella frågor om dina mediciner. Telefonnummer: 0771-46 70 10

Giftinformationscentralen ger information om förgiftningar av bland annat läkemedel.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2019-01-21
Skribent och redaktör:

Malin Erlingson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Susanne Elfving, Apotekare, Läkemedelsenheten, Strategiska vårdgivarfrågor, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms Läns Landsting