Så väljer du husläkarmottagning i Stockholm

Skriv ut (ca 5 sidor)

Du bestämmer själv vilken husläkarmottagning du ska gå till, eller vårdcentral som de också kallas. Det behöver inte vara den mottagning som ligger närmast ditt hem, du kan till exempel välja en mottagning som en vän rekommenderat eller som ligger nära ditt jobb. Du kan även önska om att få komma till en särskild läkare på mottagningen, till exempel någon som har särskilda språk- eller specialistkunskaper.

Skriv ut

Här behandlas barn och vuxna för sjukdomar och besvär som inte är akuta eller livshotande som till exempel

  • halsont, hög feber, allergier
  • urinvägsinfektioner, yrsel eller ryggont
  • kroniska sjukdomar som diabetes.

De kan också

  • lägga om sår 
  • ta bort stygn efter mindre kirurgiska ingrepp
  • mäta blodtryck
  • ge stöd vid oro eller nedstämdhet
  • ge råd och stöd till dig som vill förändra din livsstil, till exempel när det gäller rökning, vikt eller alkohol. 

Vissa mottagningar har ytterligare uppdrag. De så kallade första linjen-mottagningarna kan till exempel hjälpa barn som mår dåligt psykiskt. Andra har speciella äldrevårdsmottagningar eller specialistkunskap inom astma-/KOL. 

Här hittar du samtliga mottagningar i Stockholms län. Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du också beställa en tid hos din mottagning genom att logga in

Öppet klockan 8-17

Öppet klockan 8-17

Husläkarmottagningen har minst öppet klockan 8-17 varje vardag. Alla har rådgivning på telefon och kan göra hembesök. Vissa tider i veckan har de även så kallad öppen mottagning, då du kan komma utan att ha bokat tid.

Här hittar du samtliga mottagningar i Stockholms län. Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du också beställa en tid hos din mottagning genom att logga in

Om du behöver vård när mottagningen har stängt och problemet är så allvarligt att det inte kan vänta till nästa dag, kan du få hjälp av en närakut.

Fäll ihop

Så här väljer du

Så här väljer du

Vill du lista dig eller ditt barn hos en speciell husläkarmottagning behöver du meddela detta till mottagningen. Valet är personligt, därför behöver varje familjemedlem anmälas.

Logga in och välj mottagning här 

Ett annat sätt att lista sig är att fylla i valblanketterna här nedan och lämna in den till husläkarmottagningen. 

Valblankett för vuxna  
Valblankett för barn/ungdomar (fylls i av dig som är vårdnadshavare). 

Om det inte finns plats

Det kan hända att den mottagning eller läkare du valt redan har så många patienter att de inte kan ta emot nya. Du kan då antingen ställa dig på en väntelista eller välja en annan mottagning.

Om läkaren du valt har väntelista kontaktar mottagningen dig.

Fäll ihop

Vill du välja vårdcentral i annat landsting?

Vill du välja vårdcentral i annat landsting?

Vill du söka vård en enstaka gång på en vårdcentral i ett annat landsting eller region är det bara att ta kontakt med vårdcentralen och boka en tid.

Vill du lista dig på en vårdcentral i ett annat landsting eller region, gäller lite olika regler. Läs mer om hur det fungerar i listan nedan.

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

Be din nuvarande mottagning att föra över din journal

Den nya vårdcentralen kan inte automatiskt se din gamla journal. Om du vill att de ska se den, måste du kontakta din gamla mottagning och berätta att du byter och vart du byter. Berätta också på den nya mottagningen var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra journalen, 


Fäll ihop

Det här gäller om du inte bor i Stockholms län

Det här gäller om du inte bor i Stockholms län

Du som är folkbokförd någon annanstans, men vill tillhöra en husläkarmottagning i Stockholms län betalar samma patientavgift som de boende i Stockholm. Några saker skiljer sig däremot. Du måste till exempel betala resan till och från vården själv, även om du är berättigad till en så kallad sjukresa i ditt hemlandsting eller region. Det är också ditt eget landstings regler som gäller när det gäller vårdgarantin.

 
Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Publicerad:
2016-09-29
Redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden