Välja öppen specialiserad vård i Stockholm

Skriv ut (ca 5 sidor)

När du söker vård är det viktigt att du får vård på den nivå som behövs för att hjälpa just dig. Om du är osäker på var du ska söka vård, kontakta din husläkarmottagning eller ring 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177. Om du behöver öppen specialiserad vård kan du själv välja vilken mottagning du ska få din vård på.

Skriv ut

Inom specialistvården träffar du läkare som är specialister inom andra områden än allmänmedicin, till exempel en allergolog eller en ögonspecialist.

Remissregler i Stockholms län

Remissregler i Stockholms län

I Stockholms län behövs remiss för:

 • besök på öron-näsa-halsmottagningar (nytt från 1 januari 2017)
 • besök hos hudspecialist (nytt från 1 januari 2017)
 • besök hos logoped
 • ultraljud under graviditeten (obstetriskt ultraljud)
 • medicinsk fotsjukvård
 • borttagning av hår och födelsemärken (planerad huddiatermi)
 • specialiserad rehabilitering
 • medicinsk service som till exempel röntgenundersökningar och provtagningar. 

Många vårdgivare behöver också en remiss skriven av en läkare för att kunna göra en korrekt bedömning av ditt behov av specialistvård och för att kunna avgöra hur bråttom det är med att ge dig vård.

Kontakta mottagningen för besked

Vill du vara säker på vad som gäller, kontakta mottagningen först och fråga om de behöver remiss. Detsamma gäller om du själv väljer att söka specialiserad vård i ett annat landsting. 

Fäll ihop

Vissa mottagningar vill att du skriver en egenremiss

Vissa mottagningar vill att du skriver en egenremiss

När du söker vård på en specialistmottagning utan en remiss från en läkare kan vårdpersonalen vilja att du skriver en egenanmälan (ibland kallad egenremiss eller vårdbegäran). Den ska innehålla:

 • dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer)
 • information om dina symtom eller din sjukdom
 • anledningen till att du söker behandling hos specialistmottagningen.

Ju noggrannare du är i din beskrivning, desto lättare blir det för vårdpersonalen att bedöma ditt vårdbehov.

Vissa kliniker har färdiga formulär som de vill att du använder för att få den information de behöver. Ta alltid reda på detta innan du skriver din anmälan.

Fäll ihop

Det här gäller om du inte bor i Stockholms län

Det här gäller om du inte bor i Stockholms län

Du som är folkbokförd någon annanstans än i Stockholms län, betalar samma patientavgift för specialistvård som de boende i Stockholm. Några saker skiljer sig däremot:

 • Du som bor i övriga landet kan behöva remiss från ditt hemlandsting om de kräver det, även om Stockholm inte har remisskrav. Du behöver därför ta reda på remisskraven i ditt hemlandsting. 
 • Du måste betala resan till och från vården själv, även om du är berättigad till en så kallad sjukresa i ditt hemlandsting eller region.
 • Vårdgarantin gäller endast i ditt eget landsting.
Fäll ihop

Hitta och jämföra specialistvård

Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten Hitta och jämför vård kan du hitta information om vilka mottagningar som finns, var de ligger, kontaktinformation, telefontider och dylikt. Vissa av mottagningarna visar hur lång väntetid de har, eller andra data som kan vara viktiga.

Gör så här för att jämföra:

 1. Klicka här och skriv in vilken typ av specialistmottagning du söker (t ex allergimottagning). Du kan också lägga till i vilket område du vill att mottagningen ska ligga.
 2. Klicka på knappen "Sök" till höger om sökfältet
 3. De mottagningar som har jämförelsedata har ordet "jämför" till höger om sitt namn  – du kan jämföra max fyra mottagningar åt gången.

Om du vill jämföra specialistmottagningar i någon annan del av landet, behöver du först ändra landsting på sidan. Det gör du högst upp till vänster i det röda menyfältet. Glöm inte att byta tillbaka när du är klar.

Fäll ihop

Väntetider till behandlingen

Väntetider till behandlingen

Väntetiden kan variera mellan olika mottagningar. En del mottagningar visar hur lång väntetid de har i tjänsten Hitta och jämför vård. Skriv in mottagningens namn i sökfältet, klicka på Sök och kika under fliken Fakta och omdömen

Ofta kan du också fråga din husläkare om hen vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt.

Vill du jämföra väntetiden för vissa behandlingar i andra landsting och regioner kan du gå in på Väntetider.se, som drivs av Sveriges kommuner och landsting.

Om du har ett medicinskt behov av att snabbt komma till specialiserad vård ska du alltid få en remiss. I remissen framgår det om du behöver få vård snabbt och behöver gå före mindre brådskande patienter.

Vårdgaranti

I Stockholms län ska en remiss skickas inom tre dagar och sedan bedömas inom tre dagar från att den har kommit till mottagningen. I vissa fall kan mottagningen dock behöva göra undantag, till exempel om det är väldigt svårt att bedöma remissen.

Med remiss ska du enligt Stockholms läns vårdgaranti få träffa en specialist inom 30 dagar från att beslut fattats att du ska remitteras, och få behandling inom 90 dagar från att beslut fattats om behandlingen eller operationen (gäller inte röntgenundersökningar, provtagningar och utredningar med undantag av minnesutredning och neuropsykiatriska utredningar).

Om tidsreglerna inte följs kan du ringa till Vårdgarantikansliet på tel 08- 123 134 00. Där kan du få hjälp att hitta vårdgivare som har kortare väntetider.

Fäll ihop

Välja specialistvård i annat landsting/region

Välja specialistvård i annat landsting/region

Om du vill veta hur det fungerar att välja specialistvård i något annat landsting eller region kan du välja i listan nedan. Tänk på att du kan inte söka vård med egenanmälan hos vårdgivare i ett landsting som har remisskrav.


Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge

Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna

Välja specialistvårdsmottagning på Gotland

Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg

Välja specialistvårdsmottagning i Halland

Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen

Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län

Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

Du kan behöva föra över din journal

Specialistläkaren kan behöva följa din sjukvårdshistorik, men kan inte alltid se din journal. Då kan du behöva kontakta din tidigare mottagning och be om hjälp att föra över journalen.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-03-11