Välja specialiserad öppenvård i Stockholm

Skriv ut (ca 5 sidor)

Om du är osäker på var du ska söka vård ska du kontakta din vårdcentral eller husläkarmottagning, eller ringa 1177 Vårdguiden. Vet du att du behöver specialiserad öppenvård så kan du välja själv vilken mottagning du vill få vård på.

Skriv ut

Inom specialistvården träffar du läkare som är specialister inom andra områden än allmänmedicin, till exempel en allergolog eller en ögonspecialist.

Remissregler i Stockholms län

Remissregler i Stockholms län

En remiss innehåller information om vad du behöver för vård. Den skrivs oftast av en läkare men kan även skrivas av annan vårdpersonal. Du behöver en remiss för att få söka vård för

 • besök på öron-näsa-hals-akuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
  (med vissa undantag)
 • besök hos logoped
 • ultraljud under graviditeten (obstetriskt ultraljud)
 • medicinsk fotsjukvård
 • borttagning av hår och födelsemärken (planerad huddiatermi)
 • planerad specialiserad rehabilitering
 • specialiserad hudsjukvård
 • specialiserad öron-, näsa- och halssjukvård
 • ryggkirurgi
 • medicinsk service som till exempel röntgenundersökningar och provtagningar. 

Kontakta mottagningen för besked

Vill du vara säker på vad som gäller, kontakta mottagningen först och fråga om de behöver remiss. Detsamma gäller om du själv väljer att söka specialiserad vård i ett annat landsting. 

Fäll ihop

Skriva en egenanmälan

Skriva en egenanmälan

Vissa specialistmottagningar vill att du ska skriva en egenanmälan till dem, om du inte har en remiss från en läkare. Egenanmälan kan även kallas för egenremiss eller vårdbegäran. Det betyder att du ska skriva:

 • dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer)
 • information om dina symtom eller din sjukdom
 • anledningen till att du söker behandling hos specialistmottagningen.

Försök att vara så noggrann du kan i din beskrivning så att vårdpersonalen kan ge dig rätt vård. Ta reda på hur just din specialistmottagning vill ha din egenanmälan, vissa specialistmottagningar har färdiga blanketter som de vill att du använder.

Det är också bra om du bifogar uppgifter om vilka mottagningar du varit på tidigare och sökt för samma typ av besvär. Berätta för din nya mottagning att de får kontakta dina gamla mottagningar och ta ut dina journalkopior för den vård du nu söker.

Fäll ihop

Om du söker vård i Stockholm, men bor på annan ort

Om du söker vård i Stockholm, men bor på annan ort

Bor du någon annanstans i Sverige än i Stockholms län betalar du fortfarande samma patientavgift för specialistvård som de som bor i Stockholm.
Några saker skiljer sig däremot:

 • Du som bor någon annanstans i landet kan behöva en remiss även om specialistmottagningen i Stockholm inte kräver det. Ta därför reda på om det finns remisskrav för den vården där du bor.  
 • Du måste betala din resa till och från vården själv (en så kallad sjukresa), även om du skulle fått den betald i ditt län. 
 • Vårdgarantin gäller endast i ditt eget landsting.
Fäll ihop

Hitta och jämföra specialistvård

Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten "Hitta och jämför vård" kan du hitta information om vilka mottagningar som finns, var de ligger, kontaktinformation, telefontider med mera. Vissa av mottagningarna visar hur lång väntetid de har, men även annan viktig information.

Gör så här för att jämföra:

 1. Klicka här och skriv in vilken typ av specialistmottagning du söker (till exempel allergimottagning). Du kan också lägga till i vilket område du vill att mottagningen ska ligga.
 2. Klicka på knappen "Sök" till höger om sökfältet.
 3. De mottagningar som du kan jämföra mellan har ordet "Jämför" till höger om sitt namn  – du kan jämföra max fyra mottagningar åt gången.
 4. Vill du se hur lång väntetiden är mellan olika mottagningar kan du bara skriva in mottagningens namn i sökfältet, klicka på "Sök" och titta sedan under "Fakta och omdömen".

Om du vill jämföra specialistmottagningar i någon annan del av landet, behöver du först ändra landsting på sidan. Det gör du högst upp till vänster i det röda menyfältet. Glöm inte att byta tillbaka när du är klar.

Fäll ihop

Väntetider till behandlingen

Väntetider till behandlingen

Väntetiderna för behandlingar kan ta olika lång tid beroende på mottagningen. Oftast kan du fråga din läkare direkt om hen vet vilken mottagning som kan ta emot dig snabbast.

Vill du jämföra väntetiden för vissa behandlingar i andra landsting och regioner kan du gå in på Väntetider.se, som drivs av Sveriges kommuner och landsting.

Om du har ett medicinskt behov av att snabbt komma till specialiserad vård ska du alltid få en remiss. I remissen framgår det om du behöver få vård snabbt och behöver gå före i kön.

Vårdgarantin i Stockholms län

Vårdpersonalen eller läkaren ska skicka din remiss inom tre dagar (efter det att hen tagit beslut om det och den ska sedan bedömas inom tre dagar. Sammanlagt ska processen max ta sex dagar. Ibland kan mottagningen behöva göra undantag, till exempel om det är väldigt svårt att bedöma vad du ska ha för vård.

När du fått en remiss ska du enligt Stockholms läns vårdgaranti:

 • få träffa en specialist inom 30 dagar från att beslutet om att du ska remitteras togs
 • få behandling inom 90 dagar från att beslutet om behandlingen eller operationen togs.

Om du inte har fått hjälp utifrån ovanstående regler kan du ringa till Vårdgarantikansliet på telefonnummer 08-123 134 00. De kommer att försöka hjälpa dig att hitta en vårdgivare som har kortare köer.

Akut vård får du alltid. 

Fäll ihop

Välja specialistvård i annat landsting/region

Välja specialistvård i annat landsting/region

Om du vill veta hur det fungerar att välja specialistvård i något annat landsting eller region kan du välja i listan nedan. Tänk på att du kan inte söka vård med egenanmälan hos vårdgivare i ett landsting som har remisskrav.


Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras ditt val på webbplatsen. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge

Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna

Välja specialistvårdsmottagning på Gotland

Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg

Välja specialistvårdsmottagning i Halland

Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen

Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län

Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

Du kan behöva föra över din journal

Specialistläkaren kan behöva följa din sjukvårdshistorik, men kan inte alltid se din journal. Då kan du behöva kontakta din tidigare mottagning och be om hjälp att föra över journalen.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-11-15
Redaktör:

Caroline Olsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Regina Rodau, specialist i allmänmedicin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen