Välja barnavårdscentral (BVC) i Stockholm

Skriv ut (ca 1 sida)

Du kan själv välja vilken barnavårdscentral du vill gå till med ditt barn. Om du flyttar eller om du inte är nöjd med den barnavårdscentral du har valt kan du byta. Du kan även jämföra olika barnavårdscentraler inför ditt val.

Skriv ut

När gör jag valet?

När gör jag valet?

Det är bra om du väljer vilken barnavårdscentral du vill gå till redan under graviditeten i samband med besöken på barnmorskemottagningen. Då skrivs ditt val in i journalen.

Du kan också välja barnavårdscentral när barnet är fött. Då ska du helst kontakta barnavårdscentralen så fort som möjligt efter födseln. Om du vill kan du efter förlossningen få ett hembesök av en sjuksköterska från barnavårdscentralen som kan ge råd och stöd samt informera om barnhälsovården.

Fäll ihop

Hur väljer jag?

Hur väljer jag?

Här hittar du samtliga BVC-mottagningar i Stockholms län. Du kan se vilka som finns i ditt område genom att skriva in det i sökrutan.

När du bestämt dig för vilken barnavårdscentral du vill gå till behöver ni registreras där. Om barnet har fått sitt personnummer kan du logga in på 1177.se och välja eller byta barnavårdcentral.

Du kan även fylla i följande vårdvalsblankett och lämna på barnavårdscentralen.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Publicerad:
2017-10-04
Skribent:

 Anna Hammarström, webbredaktör, 1177 Vårdguiden

Redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden