Senast reviderad 2017-06-28

Jag är missnöjd med min vårdcentral, hur gör jag?

Fråga

Jag känner mig missnöjd över vården på min vårdcentral. Jag tror att jag fick fel behandling för min skada, och fick inte heller någon information om den. Hur gör jag nu? Jag vill ju inte att det här ska behöva hända andra. 

Svar

Du gör helt rätt i att reda ut det här, både för dig själv men även så att inte andra råkar ut för samma sak.

Det finns olika sätt du kan göra det här på.

  • Kontakta den vårdcentral som det gäller, och prata med den du har träffat eller chefen där. Du kan också mejla eller skriva ett brev till dem. Ibland kan det vara missförstånd och oklarheter som ofta går att reda ut. Då är det viktigt att berörd personal får veta vad som har hänt, för att förebygga så att det inte händer igen. De ska också se till att felet rättas till och att du får rätt behandling. 
  • Du kan också ringa eller mejla till patientnämnden. De ska bidra till en hög patientsäkerhet, och kan hjälpa till att ta emot klagomål om allt ifrån bemötande och vårdgaranti till medicinska frågor. De kan även guida dig rätt om du vill göra en anmälan eller ansöka om ersättning för vårdskada.
  • Ta kontakt med IVO, inspektionen för vård och omsorg. Där kan du göra en anmälan om du råkat ut för en vårdskada. Eller om du upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård eller behandling inom hälso- och sjukvården.

Eftersom jag inte vet vad det här gäller, har jag svårt att avgöra vilket av dessa alternativ som är rätt för dig. Men ingen av dem kan bli fel. Du hittar mer information i länkarna.

Här kan du läsa mer:

Om du inte är nöjd med vården

Patientlagen

Väja vårdmottagning

Inspektionen för vård och omsorg - IVO

Ann-Sofie Norling, sjuksköterska