Tolkning till mitt språk

Skriv ut (ca 2 sidor)

Om du inte pratar svenska kan du ha rätt till tolk för att förstå informationen du får av en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. Oftast kan vårdpersonalen boka tolk. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.

Skriv ut

En tolk är en person som arbetar med att översätta mellan språk. Tolken har tystnadsplikt, det betyder att hen inte får lämna ut information om dig utan att du godkänner det. Familj och vänner som översätter är inte tolkar och har inte tystnadsplikt.

Olika former av tolkmöten

Olika former av tolkmöten

En tolk ska översätta det vårdpersonalen säger så att du förstår informationen och kan påverka din vård. Du kan ha rätt till språktolk om det behövs för att förstå informationen vid ett möte inom hälso- och sjukvården, eller inom tandvården.

Ett möte med en tolk kan gå till på olika sätt:

  • Tolken kan vara med vid mötet med vårdpersonalen.
  • Tolken kan delta i mötet genom högtalartelefon.
  • Ibland finns även möjlighet för tolken att översätta genom så kallad videotolkning. Du, vårdpersonalen och tolken har då kontakt genom en kamera och dator.
  • Är ni flera som talar samma språk och ska få samma information samtidigt kan ni få grupptolkning. Tolken översätter då informationen till hela gruppen. Det kan till exempel vara när flera föräldrar träffas på barnavårdscentralen, BVC.

Fråga vårdpersonalen vilken form av tolk som du kan få.

Stockholms län

Tolktjänster i Stockholms län

Hälso- och sjukvården anlitar alltid professionella tolkar med tolkutbildning och som har tystnadsplikt. En professionell tolk har gett ett löfte om tystnadsplikt. Andra personer som släktingar, vänner eller bekanta har ingen tystnadsplikt.

De tolktjänster som finns i Stockholm är:

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis när tolkcentralen har stängt? Ring 08-123 359 50, dygnet runt. Om Tolkcentralen är obemannad kopplas du automatiskt vidare genom knappval 3 till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden.

Om du har texttelefon ringer du via texttelefonförmedlingen på telefon 020-600 600. Om du har bildtelefon, gå in på www.tolk.sip.nu.

Vid tekniska problem, ring 1117 direkt. Du kan då kopplas till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden. Detta kan ta lite längre tid.

Fäll ihop

Om du behöver tolk

Om du behöver tolk

Berätta för vårdpersonalen att du behöver tolk när du bokar ditt besök eller i god tid innan. Tala även om vilket språk det gäller. Du kan använda den här språkkartan för att visa vilket språk du behöver. Oftast bokar vårdpersonalen tolk.

Om du inte kan komma till ditt vårdbesök måste du avboka tolken. I en del landsting får du betala kostnaden för tolken om du inte avbokar. Hur avbokningen går till varierar mellan landstingen. Fråga vårdpersonalen som bokar tolken vad som gäller.

Stockholms län

Boka språktolk i Stockholms län

I Stockholm är det alltid vårdgivaren eller handläggaren på kommunen som bokar språktolk. Du eller ditt ombud kan säga till att du behöver tolk redan när du bokar tid för besöket, så ordnar personalen så att det finns en tolk när du kommer.

För att vara säker på att tolkningen utförs på rätt sätt anlitas endast godkända språktolkar. De kan ha olika kvalifikationer, godkända tolkar, auktoriserade tolkar och särskilt sjukvårdsauktoriserade tolkar. Antalet tolkar är dock begränsat - särskilt bland auktoriserade och sjukvårdsauktoriserade tolkar.

Du har möjlighet att önska:

  • vilka kvalifikationer tolken ska ha
  • att få en namngiven tolk
  • om det ska vara en kvinna eller en man

Tolken kan vara fysiskt närvarande under besöket om det behövs, en så kallad kontakttolk. Annars sker tolkningen på distans via till exempel telefon. 

Inför tolkbesöket är det bra att tänka på att:

  • tolken är opartisk och får aldrig uttrycka egna åsikter under tolkningen
  • tolken måste kanske skynda till nästa uppdrag. Tolken varken får eller hinner hjälpa till med annat än själva tolkningen
  • ett tolksamtal tar ibland längre tid än ett samtal utan tolk så beställ gärna lite extra tid.
Fäll ihop

Översätter inte skriven information

Översätter inte skriven information

Tolkar översätter i de flesta fall bara det som sägs, inte skriven text. Här på 1177.se finns information på flera språk, om bland annat barnsjukdomar och om hur vården fungerar.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2018-10-29
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anna Åberg, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm

Fotograf:

Anette Andersson, AA fotograf


Stockholms län
Skribent och redaktör:
Caroline Olsson, 1177 Vårdguiden
Granskare:
Åsa Hytter Landahl, Kommunikationsenheten, SLL Kommunikation