Vem kan läsa min journal?

 

Du ska få information och kunna bestämma om din vård. Och du ska vara trygg med att det du berättar för vårdpersonalen inte sprids.

I den här filmen får du träffa Eli som besöker en ungdomsmottagning. Hon är orolig för att någon ska få veta att hon har varit på ungdomsmottagningen.

För dig som är under 18 och besöker en ungdomsmottagning gäller tystnadsplikten i de allra flesta fall. Personalens sekretess kan brytas om du själv ger ditt tillstånd och om din hälsa är i fara på något sätt.

Patientjournalen omfattas också av sekretess och de enda som får läsa en journal är  personalen som vårdar den patient som journalen gäller. Personal som av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården kan också ha rätt att läsa journalen .

Publicerad:
2015-02-26
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Teknisk producent:

Amphi Produktion