Så här beställer du hjälpmedel för egenvård

Har du fått hjälpmedel för egenvård förskrivet av din distriktssköterska eller dietist? Hjälpmedel för kompression och förband/sårvård skickas direkt hem till dig. Hjälpmedel inom områdena inkontinens, diabetes och nutrition skrivs ofta ut med flera uttag. Det innebär att du får beställa hjälpmedlet när du behöver det och det levereras då hem till dig.

Har du fått hjälpmedel för egenvård förskrivet av din distriktsköterska eller dietist? Hjälpmedel för kompression och förband/sårvård skickas direkt hem till dig. Hjälpmedel inom områdena inkontinens, diabetes och nutrition skrivs ofta ut med flera uttag. Det innebär att du får beställa hjälpmedlet när du behöver det och det levereras då hem till dig.

Beställningen gör du via en e-tjänst här på 1177.se eller genom att skicka in en papperstalong. Det snabbaste och säkraste sättet att få hem dina hjälpmedel är att använda e-tjänsten. Där kan du också enkelt komma i kontakt med kundtjänst och se information om din förskrivning.

Om du drabbades av sommarens leveransförsening 

Under sommaren var det leveransproblem för hjälpmedel för egenvård i hemmet. Om du drabbades av försening och under väntetiden var tvungen att köpa hjälpmedel på annat sätt kan du begära ersättning för dina utgifter. 

Frågor om hjälpmedel för egenvård

Har du frågor om förbrukningshjälpmedel kan du ringa, mejla eller ställa frågor via e-tjänsten för beställning av hjälpmedel på 1177.se.

Kontaktuppgifter till Förbrukningshjälpmedel i hemmet:

Telefon: 08-123 366 50
Fax: 08-123 497 48
E-post: fhh.slso@sll.se
Hemsida: www.fhh.sll.se
Inloggningssida till e-tjänsten

Mer information finns här:

Bakgrund:

Hjälpmedel för egenvård som används i hemmet efter instruktion av sjukvårdspersonal kallas också förbrukningshjälpmedel. De omfattar bland annat näringsprodukter, sårvårdsprodukter, kompressionsmaterial samt hjälpmedel vid inkontinens, diabetes och andning och skrivs ut av bland annat distriktssköterska och dietist.  

Sedan 1 juni bedriver landstinget verksamheten i egen regi. Systemet för leveranser fungerade dessvärre inte som det skulle under sommaren och många drabbades av försenade leveranser. Landstinget ser mycket allvarligt på det som hänt och orsakerna till att det kunde bli så här ska nu utredas. 

Senast uppdaterad:
2018-08-27
Redaktör:

Malin Erlingson, 1177 Vårdguiden, Stockholms läns landsting