Diabetesrisktest

Självtestet kräver JavaScript

Du måste ha JavaScript aktiverat för att göra självtestet.

Det här testet visar om du riskerar att få typ 2-diabetes  och om den risken är hög eller låg. Välj det svarsalternativ som passar bäst in på dig i varje fråga.

Senast uppdaterad:
2017-05-16
Redaktör:

Johanna Brydolf, 1177 Vårdguiden.

Granskare:

Stefan Jansson, distriktsläkare, specialist i allmänmedicin, Region Örebro län.