Diabetesrisktest

Självtestet kräver JavaScript

Du måste ha JavaScript aktiverat för att göra självtestet.

Oroar du dig för att få diabetes? Med det här testet kan du se om du ligger i riskzonen för att få diabetes. Räkna först ut ditt BMI, Body Mass Index. Testet hittar du till höger. Välj sedan det svarsalternativ som passar bäst på varje fråga.

Publicerad:
2013-11-25
Redaktör:

Ingrid Stjernström Roos, 1177 Vårdguiden