Personlig assistans

Du som har omfattande funktionsnedsättningar och behöver hjälp för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans. Syftet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Personlig assistans innebär att personliga assistenter är med dig under dagen eller hela dygnet. Assistenterna hjälper dig med de grundläggande behoven som att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera utåt och förflytta dig.

Om du får hjälp med de grundläggande behoven kan du också ha rätt till personlig assistans för andra kvalificerade behov. Det kan vara hushållsarbete, matlagning, att handla och utöva fritidsaktiviteter.

För att få personlig assistans ska du ha:

  1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. betydande eller bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Ansökan

Det är kommunen som ansvarar för personlig assistans, enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Kontakta kommunens stöd och service för personer med funktionsnedsättning för att göra en ansökan.

Behöver du max 20 timmar per vecka är det kommunen som beslutar om ersättning. Har du ett grundläggande hjälpbehov av mer än 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som beslutar om assistansersättning, enligt lagen om assistansersättning, LASS. Du kan vända dig direkt till Försäkringskassan om du är i behov av hjälp mer än 20 timmar i veckan. Assistansen kostar dig ingenting.

Du måste ansöka om personlig assistans senast dagen innan du fyller 65 år. Ansökan ska ha inkommit till kommunen eller Försäkringskassan senast dagen före 65-årsdagen. Är du beviljad assistans får du behålla den även efter att ha fyllt 65 år, under förutsättning att du inte bor i gruppbostad eller vårdas på sjukhus eller liknande.

Du kan få personlig assistent genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv stå som arbetsgivare för din personliga assistent. Du kan också använda stödet till att anlita ett brukarkooperativ eller ett assistansföretag. Oavsett vilken form du väljer ska du alltid kunna påverka när, hur och vem du får stöd av. Det är dina behov och krav som ska styra. Du kan till exempel ha en anhörig som personlig assistent. Kontakta funktionshinderombudsmannen eller ansvarig för handikappfrågor i din kommun/stadsdel så får du veta mer om vad som gäller.

Beroende och självständig

Du som har personlig assistans har ett stöd utformat efter dina behov och det ges av ett fåtal personer. Det kan vara jobbigt att behöva släppa en person nära inpå livet. Det kan vara svårt att förena rollen som beroende med rollen som arbetsledare. Ett sätt att värna sin självständighet är att prata om den med din personliga assistent. Du bestämmer själv hur mycket av ditt privatliv som du vill lämna ut.

Publicerad:
2013-08-26
Skribent:

Lena Fieber, skribent, frilans

Redaktör:

Malin Erlingson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Gunilla Hjelm-Wahlberg, handläggare, Kommunförbundet, Stockholm