Habilitering

Habilitering är en verksamhet som ger råd, stöd och behandling till dig som har en omfattande funktionsnedsättning för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet anpassas medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt utifrån dina behov.

Foto på Johan och Christer som går med varsinn kratta i Sinnenas trädgård.

Johan bor på ett stödboende nära Sinnenas trädgård, som sköts av Christer. Johan hjälper regelbundet till med olika sysslor i trädgården, såsom att kratta löv och vattna blommer. Christer, som också är hans stödperson, vägleder och stöttar.

Foto på Johan som pussar på en blomma som Christer håller i handen.

Att arbeta i trädgården är meningsfullt såväl som sinnligt. Där ges fullt av intryck i form av färger, dofter och material.

Foto på Johan och Christer som fikar tillsammans.

Fika är en av Johans favoritsysselsättningar!

Till skillnad från rehabilitering riktar sig habilitering till personer med livslånga funktionsnedsättningar. Det kan röra sig om förmågan att se, höra, röra sig, förstå, uppfatta omvärlden eller relatera till andra människor.

Habiliteringen erbjuder råd, stöd och behandling för att förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra i det dagliga livet.

Har du eller ditt barn en av följande funktionsnedsättningar eller en kombination av dem kan du få hjälp med habilitering:

 • Utvecklingsförsening hos barn
 • Utvecklingsstörning
 • Motoriska svårigheter eller rörelsehinder hos barn
 • Omfattande rörelsehinder hos ungdomar och vuxna
 • Autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd
 • ADHD hos barn, ungdomar och unga vuxna
 • Förvärvad hjärnskada
 • Svårt psykiskt funktionshinder hos vuxna, med stora varaktiga behov av stöd i vardagen
 • Dövhet eller grav hörselskada hos teckenspråkig
 • Dövblindhet
 • Flerfunktionshinder

Habiliteringscenter

Habilitering finns både som öppen habilitering i form av habiliteringscenter men också på sjukhus inom barnklinikerna eller på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm.

Det finns ett antal olika habiliteringscenter i Stockholms län. På habiliteringscentret finns olika yrkesgrupper som sjukgymnast, psykolog, kurator, arbetsterapeut, logoped och specialpedagog. Alla har breda kunskaper om funktionsnedsättningar och vad dessa innebär. Habiliteringscenter ger även stöd till anhöriga och andra närstående.

Några habiliteringscenter, se exempel nedan, är inriktade på vissa funktionsnedsättningar:

 • Autismcenter
 • Aspergercenter
 • ADHD-center
 • Hjärnskadecenter
 • Dövteamet
 • Dövblindteamet

De tar emot personer från hela länet.

Du hittar alla habiliteringscenter på Habilitering.se.

Habiliteringsplan

Det är viktigt att du som har en funktionsnedsättning är delaktig i utformningen av din habilitering och att du får stöd från personer i din närhet. Tillsammans med personalen gör du en habiliteringsplan. I den skrivs de mål som insatserna syftar till, samt vilket stöd du behöver.

Det här kan du få genom habiliteringen:

 • Information om din funktionsnedsättning
 • Behandling för motorisk och språklig utveckling
 • Behandling, stöd och insatser för psykisk och social utveckling
 • Behandling, stöd och insatser för att utveckla socialt samspel
 • Stöd och utprovning av hjälpmedel för att kunna göra vardagsaktiviteter
 • Råd inför bostadsanpassning och annan anpassning av miljön
 • Samtalsstöd

Kompletterande stöd

Behöver du andra former av stöd har Habilitering och Hälsa olika verksamheter för barn, ungdomar, vuxna och anhöriga. De riktar sig till personer som bor inom Stockholms län. Ibland krävs remiss. Det finns verksamheter inom många områden, bland annat

 • Puffa träningscenter för ungdomar och vuxna med rörelsehinder
 • Sinnesstimulerande händelseriken - Korallen och Lagunen
 • Spädbarnsverksamheten Tittut
 • U.N.G. samtalsgrupper för personer mellan 13-25 år med funktionsnedsättning
 • Psykoterapimottagningen Linden för vuxna med funktionsnedsättning
 • Kris- och samtalsmottagning för anhöriga
 • Utbildningar, seminarier och temakvällar för föräldrar eller nära anhöriga till någon med funktionshinder
 • Verksamheten Sällsynta diagnoser för dig som har en ovanlig diagnos som innebär funktionsnedsättning. Även för anhöriga och personal
 • Forum funktionshinder – informationscenter med bibliotek, rådgivning, utbildning och andra arrangemang.

Mer information om dessa och andra verksamheter hittar du på Habilitering och Hälsas webbplats.

Senast uppdaterad:
2015-12-14
Skribent:

Monica Klasén McGrath, skribent, frilans

Redaktör:

Malin Erlingson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Eva Hansson Risberg, handläggare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting

Fotograf:

Ulf Huett