Boende för dig med funktionsnedsättning

Boendet måste fungera väl för att vi ska må bra och kunna hantera vår vardag på bästa sätt. Du som har en funktionsnedsättning kan behöva extra hjälp och stöd i din bostad. Ditt hem kanske behöver byggas om och anpassas eller så behöver du mer stöd och service i ett så kallat särskilt boende. Det finns också korttidsboende där du kan bo under en kortare period för att få miljöombyte eller för att dina anhöriga behöver avlösning.

Du kan få olika typer av stöd för att lösa ditt boende. Dina behov och önskemål styr vilket stöd och hjälp du får. Gemensamt för alla är att du ansöker om stödet hos din kommun.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag ska ge dig som har en funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende. Du kan få bidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner, som till exempel badrum och kök. Åtgärderna ska göra att du får en bostad som passar dina individuella behov. Du kan få bostadsanpassning oavsett om du äger din bostad eller bor i hyresrätt.

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos din kommun. Oftast behöver du ett intyg från vårdpersonal, till exempel arbetsterapeut eller läkare, som beskriver och styrker ditt behov. Kommunen utreder behovet och fattar beslut om bidrag.

Hemtjänst

Om du har svårt att klara dig på egen hand i hemmet kan du få hemtjänst. Du kan då få hjälp med bland annat att sköta din hygien och klä på dig samt att sköta ditt hem. Kommunens biståndsbedömare utreder ditt behov och beslutar vilken hjälp du kan få.

Du ansöker om hemtjänst hos din kommun, som utreder och fattar beslut om stödet.

Boendestöd

Om du har en psykisk funktionsnedsättning och är i behov av visst stöd för att sköta ditt hem eller komma i gång med olika sysslor kan du få hjälp i form av boendestöd. Du som isolerar dig och har svårt att själv ta dig ut bland andra människor kan få stöd för att kunna delta i olika sociala sammanhang.

Du ansöker om boendestöd hos din kommun, som utreder och fattar beslut om stödet.

Särskilt boende

Klarar du inte av att bo i en vanlig bostad på grund av din funktionsnedsättning finns bostäder med särskild service. De kallas för särskilt boende och det finns olika former av boenden, till exempel gruppbostad eller servicebostad.

Lägenheter i särskilt boende är bostäder med eget badrum, vardagsrum, sovrum eller en del för vila samt kök eller kokvrå.

Gruppbostad

Gruppbostad är ett alternativ för dig som har ett stort behov av omvårdnad och stöd och som behöver ha personal i närheten dygnet runt. En gruppbostad är ett antal mindre lägenheter grupperade kring gemensamma utrymmen.

Servicebostad

Servicebostad är enskilda lägenheter som har gemensam service och tillgång till personal hela eller delar av dygnet. Den här formen av boende kan fungera bra för dig som behöver en bostad som är en mellanform mellan eget boende och boende i gruppbostad.

Du ansöker om särskilt boende hos din kommun.

Korttidsboende

Korttidsboende betyder att du under en begränsad period bor i ett korttidshem. Det är en form av boende som kan erbjudas barn och ungdomar och i vissa fall vuxna personer med funktionsnedsättning.

Vistelse på korttidshem är till för att ge anhöriga avlösning och tid för avkoppling. För dig själv kan vistelsen ge både miljöombyte och rekreation. Du får också möjlighet till personlig utveckling utanför det egna hemmet.

Fråga om råd

Har du frågor om boende för personer med funktionsnedsättning kan du kontakta din kommun.

Råd till anhörig

Du som är anhörig kan också behöva stöd. Beroende på vilket stöd du behöver kan du vända dig till verksamheter i landstinget eller till din kommun. Läs mer i vår artikel om anhörigstöd. Du kan också vända dig till ideella stödföreningar. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

Senast uppdaterad:
2017-06-27
Skribent:

Anita Gullberg, journalist, frilans

Redaktör:

Malin Erlingson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Gunilla Hjelm-Wahlberg, handläggare, Kommunförbundet, Stockholm