Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 7 sidor)

Du som är 18 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i mitt landsting eller i min region?

Klicka på landstings- och regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter det landsting eller den region som du har valt och du får information från det landstinget eller regionen. 

Olika information från olika landsting och regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar.  

Du kan se vad varje landsting och region visar för uppgifter genom att klicka på länsinformation när du är inloggad. 

Stockholms län

Nu pågår arbetet för att du via nätet ska kunna läsa delar av din journal från vårdgivare i Stockholms län. Vårdverksamheterna ansluter sig stegvis till e-tjänsten. I december 2017 ska de flesta vårdgivarna i Stockholms län ha anslutit sig.

När en verksamhet anslutits kommer utvald journalinformation därifrån att visas i Journal via nätet. När den verksamhet som du besöker ansluts finns det information om detta som du kan ta del av på plats.

Om du fått vård i andra landsting så kan du redan nu läsa den informationen.

Det här kan du läsa från anslutna vårdverksamheter i Stockholms län:

 • journalanteckningar
 • vissa provsvar
 • diagnoser
 • vårdbesök.

All information som finns i journalen kan inte visas på grund av tekniska begränsningar. Det kommer att läggas till mer information så snart det blir möjligt.

Den äldsta journalinformation som visas från anslutna verksamheter är i de flesta fall från 1 januari 2016, men undantag finns både framåt och bakåt i tiden.

Frågor och svar om e-tjänsten Journalen i Stockholms län

Stockholms län

Frågor och svar om e-tjänsten Journalen i Stockholms län

Fråga: Kan jag läsa allt som står i min journal?

Svar: Nej. Idag kan du inte läsa all din journalinformation i e-tjänsten Journalen. Mer information än den som visas i nuläget kommer att läggas till successivt. Liksom tidigare har du alltid rätt att få pappersutskrifter av din journal.

Idag kan du läsa följande information från anslutna verksamheter:

 • journalanteckningar
 • vissa provsvar
 • diagnoser
 • vårdbesök

Den äldsta journalinformation som visas från anslutna verksamheter är i de flesta fall från 1 januari 2016, men undantag finns både framåt och bakåt i tiden. Signerade journalanteckningar visas direkt när de skrivits in i journalen. Osignerade anteckningar visas 14 dagar efter att de skrivits in i journalen.

Fråga: Hur gör jag om jag vill läsa information som skrivits i min journal före den 1 januari 2016?

Svar: Det går liksom tidigare att beställa papperskopia av journalinformation. Kontakta din mottagning, avdelning eller annan enhet som du varit på och tala om vilket tidsintervall i din journal som du är intresserad av. Du behöver också ange ditt fullständiga namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Har du varit på flera olika mottagningar behöver du vända dig till var och en av dem om du vill få ut alla delar av din journal.

Fråga: Vem får läsa journalinformation i e-tjänsten Journalen?

Svar:

 • Alla vuxna över 18 år med fullständigt personnummer kan läsa information ur sin egen journal
 • Vuxna som utsetts till ombud för annan vuxen, se nedan
 • Vårdnadshavare med barn under 13 år, se nedan

Fråga: Hur gör jag om jag vill att någon annan ska kunna läsa min journalinformation?

Svar: Vuxna personer kan utse en annan vuxen som ombud och ger därmed den personen åtkomst till sin journalinformation via e-tjänsten Journalen. Det görs genom en ombudsfunktion inne i tjänsten som heter Dela journal. Om du inte kan använda ombudsfunktionen i tjänsten går det bra att på din vårdmottagning/avdelning fylla i en blankett för detta.Vårdgivaren ger bara ombud direktåtkomst om du själv ger ditt samtycke till det.

Fråga: Kan jag läsa mina barns journalinformation?

Svar: Ja. Den som vid inloggningstillfället är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare har tillgång till sina barns journalinformation fram till deras 13-årsdag.

Fråga: Hur säker är den här tjänsten?

Svar: För att kunna se din journalinformation måste du logga in med e-legitimation (som på internetbanken). När du loggar in hämtas din information till e-tjänsten Journalen på 1177 Vårdguiden. När du loggar ut töms e-tjänsten på information. Ingen journalinformation lagras i e-tjänsten Journalen.

Fråga: Är det bara i Stockholm som e-tjänsten Journalen finns?

Svar: Nej. Nästan alla landsting har nu infört denna nationella tjänst. När du är inloggad i e-tjänsten Journalen kan du se vilka län som har tjänsten idag och vilken information som visas. Har du fått vård i ett annat landsting kan du läsa din information därifrån i e-tjänsten Journalen.

Fråga: Kan jag hindra att min journalinformation syns i e-tjänsten Journalen?

Svar: Ja, du kan välja att försegla åtkomst till din journalinformation, vilket betyder att du stänger av möjligheten att läsa din journalinformation via nätet. Förseglingen gör du när du är inloggad i e-tjänsten journalen.

Du kan också försegla journalinformation från en viss mottagning/avdelning genom att fylla i en blankett hos din mottagning eller avdelning. Där anger du vilken eller vilka mottagningar/avdelningar som ska förseglas. En specifik tidsperiod kan också väljas.

Obs! Att försegla sin information i e-tjänsten Journalen är inte detsamma som att spärra hela eller delar av sin journal i journalsystemet så att den bara kan läsas inom en viss del av vården. För att spärra information i journalsystemet begär du att uppgifter spärras och inte är åtkomliga för andra vårdgivare. Du kan när som helst begära att den vårdgivare som har spärrat uppgifterna häver spärren.

Fråga: Hur gör jag för att låsa upp min försegling?

Svar: För att låsa upp din försegling behöver du kontakta din vårdcentral eller mottagning. Om du har behandlats på ett sjukhus och vänder dig dit behöver du beställa tid hos en patientvägledare där.

Fråga: Om jag har spärrat min journal på en mottagning, vad ser jag då i e-tjänsten Journalen?

Svar: Du ser inte information från den mottagning där du valt att spärra din journal. Om den mottagningen ingår i en större klinik ser du ingen information från övriga mottagningar inom den kliniken. 

Fråga: Vem kan svara på frågor om tjänsten eller innehållet?

Svar: Alla frågor och synpunkter besvaras av supporten för 1177 Vårdguiden, telefon 08‑123 135 00. Öppet alla dagar 06.00-22.00. 

Fråga: Kan jag i Journalen se vilken vårdpersonal som tagit del av min journalinformation i journalsystemet?

Svar: Nej. Du ser i dagsläget inte någon logg över vilken vårdpersonal som läst din journalinformation i vårdens journalsystem.

Fråga: Kan jag se vem som tittat i min journalinformation i e-tjänsten Journalen?

Svar: Ja. Du kan i en loggrapport se vem/vilka som läst din journalinformation i Journalen. Under fliken Du och dina ombud kan du se när du själv eller utsett ombud varit inloggad.

Fråga: Hur kan jag som synskadad ta del av min journalinformation?

Svar: Tjänsten är utformad för att fungera tillsammans med olika typer av läshjälpmedel, exempelvis för att få texten uppläst eller förstorad. 

Fråga: Måste jag ta del av min journalinformation i e-tjänsten Journalen?

Svar: Nej. E-tjänsten Journalen är en tilläggstjänst. Som patient kan du ha kontakt med vården precis som tidigare och välja att inte läsa din journalinformation i e-tjänsten Journalen. Syftet med tilläggstjänsten är att ge dig som patient möjlighet att vara än mer delaktig i din egen vård och behandling. 

Fråga: Om en vuxen person som man är ombud för dör, kommer man fortfarande åt hens information via e-tjänsten Journalen?

Svar: Ombudet kan fortfarande se den avlidnes information via e-tjänsten Journalen i sex månader efter dödsfallet.

Fråga: Om ett barn dör, kan vårdnadshavareen då fortsätta ta del av barnets information via e-tjänsten Journalen?

Svar: Vårdnadshavaren kan fortsätta ta del av barnets information via e-tjänsten Journalen fram tills Skatteverket tagit bort vårdnadshavarna som föräldrar. Den tiden kan vara olika lång. 

Fäll ihop

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

 • Du själv, om du är 18 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer.
 • Din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.
 • Ett ombud, om du har lagt till något. Läs mer om ombud i nästa stycke.
Fäll ihop

Kan jag få tillgång till någon annans journal?

Kan jag få tillgång till någon annans journal?

Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom din egen inloggning. För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer här.

Ombud för en vuxen person

Du som är 18 år eller äldre kan utse en annan person till att vara ditt ombud. Den personen måste också vara över 18 år. Då kan hen läsa information ur din journal. För att utse ett ombud klickar du på Dela din journal när du är inloggad. 

Du kan också göra någon till ombud genom att fylla i en blankett och lämna på din vårdmottagning. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Ditt ombud får bara tillgång till din journal om du har gett ditt samtycke till det. 

Fäll ihop

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du förseglar din journal genom att klicka på Alternativ när du är inloggad.

Du kan också försegla din journal genom att fylla i en blankett. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Kontakta din vårdgivare om du vill försegla din journal med en blankett.

Förseglingen gäller både för dig själv och för ditt ombud, om du har lagt till ett sådant. 

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla journalinformation från en viss mottagning eller avdelning. Då visas inte informationen från just den eller de mottagningarna, när du läser din journal via nätet.

Du kan försegla delar av din journal genom att fylla i en blankett på mottagningen. På blanketten anger du vilken mottagning, enhet eller avdelning som förseglingen ska gälla för. På blanketten kan du också ange om förseglingen bara ska gälla under en viss tid.

Bryta försegling

Du kan bryta förseglingen och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdmottagning eller en någon annan mottagning får att få hjälp med det.

Fäll ihop

Vad innebär det att spärra journalen?

Vad innebär det att spärra journalen?

Att försegla sin journal är inte samma sak som att spärra den. Med en spärr gör du så att dina journaluppgifter från en viss del av vården, till exempel en mottagning, bara blir tillgänglig för personal inom den delen av vården. Vårdpersonal inom andra delar av vården kan inte läsa dem. Om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till dina spärrade uppgifter måste du alltså själv berätta vad som är nödvändigt för vårdpersonalen att veta om dig.

Fäll ihop

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan se i din journal via nätet hämtas automatiskt från journalsystemet som din vårdgivare använder.

Det är inte säkert att du kan se information direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har dokumenterats. Kontakta mottagningen om du saknar information som du förväntar dig att se. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har behandlats.  För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen. Där kan du få hjälp att få ut din journalinformation på papper. Läs mer om hur du gör för att läsa din pappersjournal här.

Stockholms län

Hos vissa mottagningar kan du beställa en kopia av din journal via nätet. Kopian skickas till dig med post. Sök upp din mottagning här på 1177.se för att se om mottagningen erbjuder tjänsten.

Fäll ihop

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta supporten på telefon 08-123 135 00 mellan klockan 6 och klockan 22 om du har synpunkter eller tekniska frågor om journalen. Supporten har öppet varje dag. Du kan också kontakta supporten på mejl.

Fäll ihop

Medicinska frågor

Medicinska frågor

Kontakta den vårdgivare som har skrivit in information om du har frågor om informationen som står i din journal. 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 7 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-10-06
Skribent och redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Anette Andersson


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2017-10-10
Redaktör:
Ida Friedmann, 1177 Vårdguiden 
Granskare:
Irina Öström Zetterman, Kommunikatör, Stockholms läns landsting