Film: Olas dotter fick cancer

I filmen berättar Ola Ringdahl om sin vardag efter att hans dotter fick cancer, hur han har försökt hantera sin oro och hur omgivningen reagerat.

När Olas dotter blev sjuk i cancer som nio-åring förändrades mycket i vardagen. Ola berättar om den första tiden efter beskedet, hur han gjorde, kände och hur människor runt omkring honom reagerade. Han var i en sådan chock i början att han också hade svårt att förmedla hur han ville bli hjälpt av närstående och vänner.


Filmen är cirka 9 minuter.

Använd knapparna i filmspelaren för att visa filmen i större format. Ljudet på datorn måste vara på om filmens ljud ska höras.

Publicerad:
2011-10-19
Redaktör:

Kristin Olson

Fotograf:

Erik Pauser

Teknisk producent:

Klevgränd Produktion