Fyra barnakuter - läs om när du ska åka till vilken

Skriv ut (ca 2 sidor)

Om ett barn blir hastigt allvarligt sjukt eller skadat ska barnet till en barnakutmottagning. I Stockholms län finns fyra barnakutmottagningar. Alla akutmottagningar utom den vid Danderyds sjukhus har öppet dygnet runt. Vart ni ska åka beror på vad som hänt barnet. Är du osäker, ring alltid telefonnummer 1177. Där kan de dessutom hjälpa till med att bedöma om ditt barn kan få hjälp på en närakut istället - och även boka en tid där så att ni slipper onödig väntan i väntrummet.

Skriv ut

Svårare infektioner, kramper, huvudvärk, magsmärtor, andningssvårigheter och andra allvarliga medicinska besvär

0-17 år: Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna (Obs: ny adress), Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset eller Barnakuten vid Danderyds sjukhus

Större sårskador, skallskador och andra skador som kan behöva kirurgi

0-14 år: Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna. Åk till en vuxenakut om barnet är 15 år eller äldre.

Mindre sårskador som snabbt kan behöva sys

0-14 år: Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna eller Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset. Åk till en vuxenakut om barnet är 15 år eller äldre.

Misstänkt benbrott och andra ortopediska skador

0-14 år: Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna. Om ditt barn har fått en fraktur men det inte är en tydlig felställning kan ni även åka till Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset.

Åk till en vuxenakut om barnet är 15 år eller äldre.

Är du osäker på vart du ska åka, ring telefon 1177

Är du osäker på vart du ska åka, ring telefon 1177

Vill du prata med en sjuksköterska och få råd om vård, ring 1177 Vårdguiden på telefon 1177.

Råd på andra språk

  • Råd med tolk på arabiska, tel 0771-1177 90, öppet: 08:00-12.00
  • Råd med tolk på somaliska, tel 0771-1177 91, öppet: 08:00-12.00
  • Råd på finska, tel 1177, knappval 8, öppet: 08:00-12.00
  • Råd på engelska, tel 1177, knappval 5

Besök på akuten kostar 120 kronor

Du betalar vanligtvis ingenting för sjukvård för barn och ungdomar, men för ett besök på en barnakutmottagning, på närakuten i Solna eller på lättakuten i Huddinge betalar du en patientavgift på 120 kronor. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Fäll ihop

Är det fara för liv, ring 112

Är det fara för liv, ring 112

Du ska ringa 112 i en nödsituation, det vill säga när någon är allvarligt sjuk eller svårt skadad och behöver omedelbar hjälp. Du kommer då till SOS Alarm där den som svarar ställer frågor till dig för att ta reda på vad som hänt och hur allvarlig situationen är. 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-27
Skribent och redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Regina Rodeau, överläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting