Mottagningar för barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Skriv ut (ca 1 sida)

Psykisk ohälsa omfattar allt från mindre besvär som påverkar ens vardagsliv till allvarligare psykiska sjukdomar. I Stockholms län har vissa vårdcentraler och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar ett särskilt uppdrag att ta emot barn och föräldrar till barn som mår psykiskt dåligt, men där bekymren inte vuxit sig alltför stora. Besvär som kan komma till uttryck är både inåtvända problem som oro och nedstämdhet eller kroppsliga symtom, som till exempel huvudvärk och magont.

Skriv ut

Till mottagningarna kan barn och ungdomar till och med 17 år samt deras föräldrar vända sig för att få rådgivning och behandling. Om det visar sig att andra resurser behövs för att reda ut problemen hjälper mottagningarna till med kontakt och remittering till rätt ställe.

På mottagningarna finns psykologer, läkare och sjuksköterska. Vid de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna arbetar dessutom barnläkare och barnsjuksköterska.  

Du kan välja mellan följande mottagningar

Du kan välja mottagning oavsett vilken husläkarmottagning/vårdcentral du tillhör och vården är kostnadsfri.

Ytterligare hjälp och stöd

Ytterligare hjälp och stöd

Barn och unga kan få hjälp och stöd inom många områden. Här hittar du mer information och kan läsa om olika anledningar till att må psykiskt dåligt.

Fäll ihop

Bor du inte i Stockholm, men söker vård här?

Bor du inte i Stockholm, men söker vård här?

Tänk på att det alltid är ditt eget landstings regler om remisser som gäller när du själv söker vård i annat landsting. Samtidigt upphör vårdgarantin att gälla. Vårdgarantin handlar bland annat inom hur många dagar det maximalt får gå innan du får vård.  

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2017-11-17
Skribent och redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Kristina Laurell Laroussi, Närsjukvårdsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting