Specialiserad rehabilitering

Om du har blivit beviljad specialiserad rehabilitering, kan du själv välja på vilken mottagning behandlingen ska ske.

Du kan välja anläggning om du blivit beviljad specialiserad rehabilitering inom:

För att få denna form av rehabilitering måste du ha en remiss från din läkare. Om remissen blir beviljad får du ett besked med posten. Du måste själv kontakta anläggningarna inom fyra månader från beslutsdatumet.

Bor du inte i Stockholm, men söker vård här?

Tänk på att det alltid är ditt eget landstings regler om remisser som gäller när du själv söker vård i annat landsting. Samtidigt upphör vårdgarantin att gälla. Vårdgarantin handlar bland annat inom hur många dagar det maximalt får gå innan du får vård.  

Senast uppdaterad:
2017-03-09
Skribent:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden

Redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ulla Hansson, handläggare, Avtalshandläggare Individuella vårdärenden, Stockholms läns landsting