Så väljer du barnmorskemottagning

Skriv ut (ca 1 sida)

Du som bor i Stockholms län får själv välja vilken barnmorskemottagning/mödravårdscentral inom länet du vill gå till. Alla mottagningar arbetar efter samma basprogram och riktlinjer. All mödrahälsovård är frivillig och kostnadsfri.

Skriv ut

När bör valet ske?

När bör valet ske?

Så snart du fått veta att du är gravid kan du kontakta en barnmorskemottagning/mödravårdscentral. Du får själv välja vilken barnmorskemottagning du vill gå till och har möjlighet att byta mottagning under graviditeten. Mödrahälsovården är frivillig. Du betalar inte heller något vid besöken hos barnmorskan eller läkaren på barnmorskemottagningen.

Om du inte har svenska som modersmål har du möjlighet att få hjälp av en tolk.

Fäll ihop

Barnmorskemottagningar i Stockholm

Barnmorskemottagningar i Stockholm

Här på 1177 Vårdguiden hittar du adress och telefonnummer till alla barnmorskemottagningar i Stockholms län. Lägg till din kommun eller stadsdel i sökfältet, så får du reda på vilka mottagningar som ligger närmast dig.

Du kan även kontakta vissa mottagningar och beställa en tid eller begära kontakt genom att logga in.

Fäll ihop

Fråga om råd

Fråga om råd

Om du undrar över något kan du logga in och skriva din fråga. Du får personligt svar från en sjuksköterska inom en timme. Tjänsten är öppen dygnet runt.

Du kan även ringa kortnummer 1177 och fråga en sjuksköterska och få råd. 

För råd med tolk på arabiska, ring 0771-1177 90.
För råd med tolk på somaliska, ring 0771-1177 91.

Fäll ihop

Bor du inte i Stockholm, men söker vård här?

Bor du inte i Stockholm, men söker vård här?

Tänk på att det alltid är ditt eget landstings regler om remisser som gäller när du själv söker vård i annat landsting. Samtidigt upphör vårdgarantin att gälla. Vårdgarantin handlar bland annat inom hur många dagar det maximalt får gå innan du får vård.  

 
Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2016-03-14
Skribent och redaktör:

Ida Friedmann, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Görel Cederblad, Barnmorska, UltraGyn Stockholm AB