Specialiserad rehabilitering för dig som har cancer

Skriv ut (ca 3 sidor)

Om du har eller har haft cancer kan du få specialiserad rehabilitering. Du kan få rehabiliteringen på två olika sätt, antingen dagtid på Centrum för Cancerrehabilitering eller så vistas du på en klinik under en sammanhängande period under vardagarna.

Skriv ut

Rehabilitering på dagtid

Rehabilitering på dagtid

Till Centrum för cancerrehabilitering behöver du ingen remiss utan kan kontakta mottagningen själv. Då besöker du mottagningen på dagtid, får din rehabilitering och kan sedan åka hem.

Centrum för cancerrehabilitering ligger vid Sabbatsbergs sjukhus. Här hittar du adress och telefonnummer: Centrum för cancerrehabilitering.

Fäll ihop

Rehabilitering där du bor kvar på kliniken

Rehabilitering där du bor kvar på kliniken

Om din läkare bedömer att du behöver stanna på kliniken för att få rehabiliteringen under en sammanhängande period, skickar hen en remiss till den vårdgivare du väljer. Denna vårdform kallas inneliggande cancerrehabilitering och du vistas då på kliniken måndag till fredag under en eller två veckor.

Om det behövs kan du bli kallad till en teambedömning hos vårdgivaren för att ta reda på om detta är den bästa rehabiliteringsformen för dig

Du kan välja mellan följande vårdgivare:

 • Furuhöjdens Rehabiliteringshem, Täby
 • Mälargården Rehab Center, Sigtuna
 • Rehabcenter Sfären, Solna 
 • Vidarkliniken, Järna
 • RehabCenter Mösseberg, Falköping

 • Ta hjälp av din läkare eller kontaktsjuksköterska om det är svårt att välja.

  Fäll ihop

  Hur utformas rehabiliteringsprogrammen?

  Hur utformas rehabiliteringsprogrammen?

  Rehabiliteringen utformas utifrån dina behov och önskemål tillsammans med ett rehabiliteringsteam som består av läkare, arbetsterapeut, psykolog, kurator, fysioterapeut, sjuksköterska, dietist och logoped. De ger dig stöd i att bearbeta sjukdomen och hjälp för att du så långt som möjligt ska klara av att göra sådant som du gjort tidigare.

  Rehabiliteringen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

  Fäll ihop

  Vad kostar rehabiliteringen?

  Vad kostar rehabiliteringen?

  Behandlingen på Centrum för cancerrehabilitering kostar som ett vanligt besök i öppenvården (200 kr) och ingår i högkostnadsskyddet.

  Om du bor på en klinik under behandlingstiden, är patientavgiften 100 kronor per dygn.

  Om du är under 40 år och har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning betalar du 50 kronor per dygn de första 30 dagarna, därefter 100 kronor per dygn.

  Fäll ihop

  Resekostnader

  Resekostnader

  Inom länet

  Du som är folkbokförd i Stockholms län kan få sjukresa till och från din rehabilitering om din läkare anser att det är nödvändigt. Tala med den läkare som skrivit remissen.

  Du kan få tillstånd att resa med egen bil, taxi eller specialfordon. Färdtjänstresenärer har automatiskt rätt till sjukresa.

  Utanför länet

  Väljer du rehabilitering utanför länet ingår resa till och från anläggningen med det billigaste färdsättet.

  Du får betala en egenavgift på max 140 kronor per enkel resa.

  Du kan själv beställa och betala tåg- eller flygbiljett. Skicka originalkvitto och en kopia på ditt beslut om rehabilitering till Färdtjänsten, Box 30103, 104 25 Stockholm. Ange bank, clearing- och kontonummer där pengarna ska sättas in.

  Fäll ihop

  Bor du inte i Stockholm, men söker vård här?

  Bor du inte i Stockholm, men söker vård här?

  Tänk på att det alltid är ditt eget landstings regler om remisser som gäller när du själv söker vård i annat landsting. Samtidigt upphör vårdgarantin att gälla. Vårdgarantin handlar bland annat inom hur många dagar det maximalt får gå innan du får vård.  

  Fäll ihop

  Om cancer

  Om cancer

  Det finns cirka 200 olika cancersjukdomar som alla har varierande svårighetsgrad. Cancer uppstår genom förändringar i de arvsanlag som reglerar cellens tillväxt och delning. Cellerna börjar dela sig okontrollerat och fortsätter att föröka sig utan hänsyn till friska omgivande celler. Så småningom bildas en tumör som kan sprida sig och bilda dottertumörer, så kallade metastaser.

  Fäll ihop
  Skriv ut (ca 3 sidor)
  Senast uppdaterad:
  2018-10-31
  Redaktör:

  Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

  Granskare:

  Catharina Lernstad, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting