Mottagningar som ger specialiserad rehabilitering till dig som har cancer

Skriv ut (ca 2 sidor)

Om du har blivit beviljad cancerrehabilitering efter behandlingen kan du själv välja vilken anläggning du vill komma till. Du väljer någon av de anläggningar som blivit godkända av Stockholms läns landsting.

Skriv ut

När och hur väljer jag?

När och hur väljer jag?

När din läkare har bedömt att du behöver specialiserad rehabilitering skickar han eller hon en remiss till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Om du blir beviljad rehabilitering får du ett meddelande med posten.

Först därefter kan du välja vilken anläggning du vill komma till. De anläggningar som är godkända av Stockholms läns landsting är listade nedan. Ta hjälp av din läkare om det är svårt att välja. När du har bestämt dig kontaktar du den anläggning du vill komma till.

Viktigt!

Du måste påbörja din rehabilitering inom fyra månader från det datum remissen blev godkänd. Om du inte vill eller kan välja, kontaktar du Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Du kommer då att få din rehabilitering på den anläggning som ligger närmast din bostad.

Om du inte kontaktar en anläggning eller Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom fyra månader skickas remissen tillbaka till din läkare. Om du fortfarande behöver specialiserad rehabilitering måste din läkare skicka en ny remiss.

Fäll ihop

Var utförs rehabiliteringen?

Var utförs rehabiliteringen?

Den specialiserade rehabiliteringen inom cancervård utförs på anläggningar som är godkända av Stockholms läns landsting. Kvalitetskraven är desamma oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi. Du kan välja mellan följande mottagningar runt om i landet:

 • Furuhöjdens Rehabiliteringshem, Täby
 • Mälargården Rehab Center, Sigtuna
 • Olivia Rehabilitering, Danderyd
 • Rehabcenter Sfären, Solna 
 • RehabCenter Mösseberg, Falköping 
 • Vidarkliniken, Järna 
 • Fäll ihop

  Vad kostar rehabiliteringen?

  Vad kostar rehabiliteringen?

  Patientavgiften för rehabilitering är 100 kronor per dygn (sluten vård).

  Om du är under 40 år och har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning betalar du 50 kronor per dygn de första 30 dagarna, därefter 100 kronor per dygn.

  Dagsjukvård kostar 200 kronor per dag. Det ingår i högkostnadsskyddet.

  Patientavgiften betalas direkt till rehabiliteringsanläggningen

  Fäll ihop

  Resekostnader

  Resekostnader

  Inom länet

  Du som är folkbokförd i Stockholms län kan få sjukresa till och från din rehabilitering om din läkare anser att det är nödvändigt. Tala med den läkare som skrivit remissen.

  Du kan få tillstånd att resa med egen bil, taxi eller specialfordon. Färdtjänstresenärer har automatiskt rätt till sjukresa.

  Utanför länet

  Väljer du rehabilitering utanför länet ingår resa till och från anläggningen med det billigaste färdsättet.

  Du får betala en egenavgift på max 140 kronor per enkel resa.

  Du kan själv beställa och betala tåg- eller flygbiljett. Skicka originalkvitto och en kopia på ditt beslut om rehabilitering till Färdtjänsten, Box 30103, 104 25 Stockholm. Ange bank, clearing- och kontonummer där pengarna ska sättas in.

  Fäll ihop

  Bor du inte i Stockholm, men söker vård här?

  Bor du inte i Stockholm, men söker vård här?

  Tänk på att det alltid är ditt eget landstings regler om remisser som gäller när du själv söker vård i annat landsting. Samtidigt upphör vårdgarantin att gälla. Vårdgarantin handlar bland annat inom hur många dagar det maximalt får gå innan du får vård.  

  Fäll ihop

  Om cancer

  Om cancer

  Det finns cirka 200 olika cancersjukdomar som alla har varierande svårighetsgrad. Cancer uppstår genom förändringar i de arvsanlag som reglerar cellens tillväxt och delning. Cellerna börjar dela sig okontrollerat och fortsätter att föröka sig utan hänsyn till friska omgivande celler. Så småningom bildas en tumör som kan sprida sig och bilda dottertumörer, så kallade metastaser.

  Fäll ihop
  Skriv ut (ca 2 sidor)
  Senast uppdaterad:
  2014-12-20
  Redaktör:

  Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

  Granskare:

  Ulla Hansson, handläggare, Avtalshandläggare Individuella vårdärenden, Stockholms läns landsting