Specialiserad rehabilitering för dig som har cancer

Skriv ut (ca 2 sidor)

Om du har eller har haft cancer kan du få specialiserad rehabilitering. Du kan få rehabiliteringen på två olika sätt, antingen dagtid på Centrum för Cancerrehabilitering eller genom att vistas på en klinik under en 12-dagarsperiod.

Skriv ut

Rehabilitering på dagtid

Rehabilitering på dagtid

Till Centrum för cancerrehabilitering behöver du ingen remiss utan kan kontakta mottagningen själv. Då besöker du mottagningen på dagtid, får din rehabilitering och kan sedan åka hem.

Centrum för cancerrehabilitering ligger vid Sabbatsbergs sjukhus. Här hittar du adress och telefonnummer: Centrum för cancerrehabilitering.

Fäll ihop

Rehabilitering där du bor kvar på kliniken

Rehabilitering där du bor kvar på kliniken

Om din läkare bedömer att du behöver stanna på en klinik under en period för att få rehabiliteringen, skickar hen en remiss till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

När du beviljats rehabiliteringen får du ett brev, och därefter kan du välja till vilken anläggning du vill komma. Du kan välja mellan följande anläggningar:

 • Furuhöjdens Rehabiliteringshem, Täby
 • Mälargården Rehab Center, Sigtuna
 • Olivia Rehabilitering, Danderyd
 • Rehabcenter Sfären, Solna 
 • RehabCenter Mösseberg, Falköping 
 • Vidarkliniken, Järna

 • Kvalitetskraven är desamma oavsett om anläggningarna drivs i offentlig eller privat regi. Ta hjälp av din läkare om det är svårt att välja. När du har bestämt dig kontaktar du den anläggning du vill komma till. 

  Fäll ihop

  Vad kostar rehabiliteringen?

  Vad kostar rehabiliteringen?

  Behandlingen på Centrum för cancerrehabilitering kostar som ett vanligt besök i öppenvården (200 kr) och ingår i högkostnadsskyddet.

  Om du bor på en klinik under behandlingstiden, är patientavgiften är 100 kronor per dygn.

  Om du är under 40 år och har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning betalar du 50 kronor per dygn de första 30 dagarna, därefter 100 kronor per dygn.

  Fäll ihop

  Resekostnader

  Resekostnader

  Inom länet

  Du som är folkbokförd i Stockholms län kan få sjukresa till och från din rehabilitering om din läkare anser att det är nödvändigt. Tala med den läkare som skrivit remissen.

  Du kan få tillstånd att resa med egen bil, taxi eller specialfordon. Färdtjänstresenärer har automatiskt rätt till sjukresa.

  Utanför länet

  Väljer du rehabilitering utanför länet ingår resa till och från anläggningen med det billigaste färdsättet.

  Du får betala en egenavgift på max 140 kronor per enkel resa.

  Du kan själv beställa och betala tåg- eller flygbiljett. Skicka originalkvitto och en kopia på ditt beslut om rehabilitering till Färdtjänsten, Box 30103, 104 25 Stockholm. Ange bank, clearing- och kontonummer där pengarna ska sättas in.

  Fäll ihop

  Bor du inte i Stockholm, men söker vård här?

  Bor du inte i Stockholm, men söker vård här?

  Tänk på att det alltid är ditt eget landstings regler om remisser som gäller när du själv söker vård i annat landsting. Samtidigt upphör vårdgarantin att gälla. Vårdgarantin handlar bland annat inom hur många dagar det maximalt får gå innan du får vård.  

  Fäll ihop

  Om cancer

  Om cancer

  Det finns cirka 200 olika cancersjukdomar som alla har varierande svårighetsgrad. Cancer uppstår genom förändringar i de arvsanlag som reglerar cellens tillväxt och delning. Cellerna börjar dela sig okontrollerat och fortsätter att föröka sig utan hänsyn till friska omgivande celler. Så småningom bildas en tumör som kan sprida sig och bilda dottertumörer, så kallade metastaser.

  Fäll ihop
  Skriv ut (ca 2 sidor)
  Senast uppdaterad:
  2017-11-06
  Redaktör:

  Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

  Granskare:

  Catharina Lernstad, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting