Hembesök av jourläkare

Behöver du träffa en läkare, men har svårt att ta dig hemifrån kan du få besök av en jourläkare. Jourläkarna gör hembesök på kvällar, nätter och helger, när vårdcentralen har stängt. Det är sjuksköterskorna på telefonnummer 1177 som gör bedömningen om du kan få hjälp av en jourläkare.

En jourläkare är en specialist i allmänmedicin som kan göra medicinska bedömningar och ge enklare behandling hemma, istället för att du ska behöva åka till en närakut eller ett sjukhus. Jourläkaren kan hjälpa till med de sjukdomar och skador som är av samma typ som du kan få hjälp med på en vårdcentral eller en närakut.

Det kan till exempel vara:

  • långvarig hosta och feber
  • urinvägsbesvär
  • yrsel
  • öronbesvär
  • hudutslag samt mindre skärskador som behöver sys.

Barnfamiljer och äldre

Jourläkarna besöker främst äldre personer, familjer med småbarn (över ett år) och patientgrupper som kan ha det svårare att åka hemifrån på kvällen och natten.

Ring 1177 för att få hjälp av en jourläkare

När du ringer telefonnummer 1177 får du prata med en sjuksköterska som bedömer om du eller din närstående behöver träffa en jourläkare.

Jourläkaren kan vara hemma hos dig inom en och en halv timme, och de är verksamma inom hela Stockholms län. De kommer att hålla kontakten med dig, så att du vet när de kommer. Jourläkaren samverkar med kommunen, socialtjänsten, polis och ambulans. Visar det sig att du behöver annan form av hjälp eller stöd, kan de hjälpa dig vidare.

Behöver du sjukvård dagtid ska du i första hand kontakta vårdcentralen eller en närakut.

Vad kostar det?

För ett besök av jourläkaren betalar du 200 kronor för läkarbesöket och 100 kr i tilläggsavgift. Om flera personer som tillhör samma hushåll får vård vid ett hembesök, tas ändå bara en tilläggsavgift ut. Barn och ungdomar under 18 år betalar inget. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.
Senast uppdaterad:
2016-10-11
Redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ann-Catrin Eriksson, Prehospital vård och medicinsk service, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen