Färdtjänst

Skriv ut (ca 4 sidor)

Du kan få tillgång till färdtjänst om du i mer än tre månader har en funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Skriv ut

Du kan få färdtjänst med personbil eller med specialfordon. Du får färdtjänst med specialfordon om du inte klarar att åka med personbil. Förutom färdtjänst kan du i vissa fall få bidrag till egen bil, så kallat bilstöd.

Vem har ansvaret för färdtjänsten?

Vem har ansvaret för färdtjänsten?

Det är kommunen som ansvarar för att det finns färdtjänst. Kommunen kan överlåta ansvaret för färdtjänsten till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Det är den förvaltning som ansvarar för den linjelagda kollektivtrafiken, som till exempel bussar, tunnelbana och spårvagn. Ofta anlitas entreprenörer som utför tjänsterna, som att driva beställningscentral och utföra själva transporterna med personbil eller specialfordon.

Stockholms län

I Stockholms län görs färdtjänstresor med vanliga taxibilar eller med större specialanpassade bilar.

Du kan även resa med närtrafikbussar, som är mindre bussar med golv i samma nivå som trottoaren. En ramp gör påstigningen enklare för dig med rullator eller rullstol. Dessa busslinjer går i områden där många äldre bor. Närtrafiken kallas även servicebussar, servicelinjer eller flexlinjer.

Du som har färdtjänst kan dessutom åka gratis med den allmänna kollektivtrafiken genom att använda ditt färdtjänstkort.

Fäll ihop

Vem har rätt till färdtjänst?

Vem har rätt till färdtjänst?

Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst. Det är kommunen eller den som ansvarar för kollektivtrafiken i länet som beslutar om du ska få färdtjänst. Beslutet tas utifrån hur svårt du har att förflytta dig på egen hand eller att använda kollektiva färdmedel. Beslutet kan också reglera till exempel hur många färdtjänstresor du får göra per månad eller per år.

Reglerna för hur färdtjänsten får användas varierar beroende på var i landet du bor. Det gör också avgiften för resorna.

Fäll ihop

Hur får jag färdtjänst?

Hur får jag färdtjänst?

Du ansöker om färdtjänst hos den kommun som du är folkbokförd i, eller hos den som ansvarar för kollektivtrafiken i det län där du är folkbokförd. Oftast finns det en färdtjänsthandläggare som kan ge hjälp.

Ofta behöver du ringa och boka din resa i förväg.

Antalet resor och vad du betalar varierar

Du får ett färdtjänsttillstånd om du beviljas färdtjänst. Hur många resor du beviljas beror på vad du har för behov och var du bor.

Rätten till färdtjänst är densamma i hela Sverige och regleras i lag, men det finns ofta lokala eller regionala kompletterande regler. Reglerna skiljer sig åt mellan olika delar av landet.

Ett färdtjänsttillstånd gäller för en viss period eller tills vidare.

Stockholms län

Så här ansöker du om färdtjänst

  1. Kontakta din behandlande läkare eller din husläkare för att få ett läkarintyg.

  2. Skicka läkarintyget till kommunen/stadsdelsförvaltningen där du är folkbokförd.

  3. En utredare på kommunen/stadsdelsförvaltningen kontaktar dig för att boka ett möte och utreda din funktionsnedsättning.

  4. Du beskriver själv dina svårigheter i en ansökningsblankett som du får av utredaren. Ta med ett nytaget foto till besöket. 

  5. Din hemkommun skickar alla handlingar (läkarintyg, utredning, ansökan och foto) till Färdtjänsten på Trafikförvaltningen, som fattar beslut om du får färdtjänst eller inte.

Om du blir beviljad färdtjänst, kommer ditt personliga färdtjänstkort med post inom en vecka.

Fäll ihop

Du kan få ta med en ledsagare

Du kan få ta med en ledsagare

Du har rätt att ha en ledsagare med dig under resan om du av någon anledning inte kan åka själv med färdtjänsten. Du har inte rätt till ledsagare under resan om du klarar resan själv men behöver ledsagare när du kommer fram.

Du får själv ordna med en ledsagare. Ledsagaren får följa med utan extra kostnad.

Fäll ihop

Du kan få ta med en medresande

Du kan få ta med en medresande

Medresenär är någon som reser i sällskap med den som har fått tillstånd för färdtjänst, utan att vara ledsagare. Det framgår av kommunens eller länets regler för färdtjänst om du får ha en medresenär med dig.

Fäll ihop

Du får ofta dela färdtjänst med andra

Du får ofta dela färdtjänst med andra

I de flesta kommuner har man samåkning inom färdtjänsten. Det betyder att du kan få dela bil eller specialfordon med andra. Resan kan då ta längre tid eftersom föraren måste hämta upp och släppa av flera personer. Det kan vara bra att tänka på om du har en tid att passa.

Fäll ihop

Hur beställer jag färdtjänst?

Stockholms län
Fäll ihop

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst

Du kan få riksfärdtjänst om du på grund av en funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kommunikationer på grund av att reskostnaderna blir högre än normalt eller för att du behöver ledsagare under resan.   

Riksfärdtjänst gäller för resor inom Sverige till resmål utanför färdtjänstområdet. Det kan till exempel vara resor från en kommun till en annan, och på vissa håll för resa till resmål utanför länet. Syftet med resan kan till exempel vara semester eller fritidsaktivitet.

I de flesta fall beviljas tillstånd till riksfärdtjänst för resa med tåg tillsammans med ledsagare. Tillstånd kan beviljas för resa med personbil eller specialfordon om du inte klarar att resa med tåg. Tillstånd kan i vissa fall i stället beviljas med flyg, ifall du inte kan flyga på egen hand utan måste ha egen ledsagare. För att komma till tåget eller flyget kan du ofta använda färdtjänst.

Kommunen eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten står för den ökade kostnaden om du har fått tillstånd till riksfärdtjänst. Du behöver bara betala ett schablonbelopp av vad resan skulle ha kostat med allmänna kommunikationsmedel.

Stockholms län
Om du behöver resa med färdtjänst från ditt hem till andra kommuner utanför Stockholms län kan du ansöka om riksfärdtjänst. Du ansöker om riksfärdtjänst hos din hemkommun.

Du kan också få resa i kommuner utanför Stockholms län med så kallade utomlänsbiljetter. Kontakta då kundtjänst på telefonnumret 08-720 80 80. De har öppet måndag-fredag klockan 07.00-20.00, stängt på helger.
Fäll ihop

Har du synpunkter på färdtjänsten eller riksfärdtjänsten?

Har du synpunkter på färdtjänsten eller riksfärdtjänsten?

Det finns inte någon tillsynsmyndighet för färdtjänsten eller riksfärdtjänsten. Du ska kontakta den som ansvarar för färdtjänsten eller riksfärdtjänsten om du har synpunkter på hur den fungerar. Det är kommunen eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten som har det ansvaret. Det kan vara bra att samtidigt framföra ditt klagomål till färdtjänsthandläggaren även om det är trafikföretaget som utför färdtjänsten som du är missnöjd med.

Du kan överklaga till förvaltningsrätten om du inte är nöjd med kommunens eller den regionala kollektivtrafikmyndighetens beslut om riksfärdtjänst eller färdtjänst. 

Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. I dessa fall krävs prövningstillstånd.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-12-21
Redaktör:

Ida Friedmann, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Henry Freij, Svenska färdtjänstföreningen


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2018-03-15
Redaktör:
Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden