Färdtjänst

Skriv ut (ca 7 sidor)
Skriv ut

Vad gäller?

Vad gäller?

Färdtjänst är en transportservice som man kan få tillgång till om man har en långvarig funktionsnedsättning som gör att man har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Ofta behöver man ringa och boka sin resa i förväg.

Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst. Det är kommunen eller den som ansvarar för kollektivtrafiken i länet som beslutar om man ska få färdtjänst utifrån hur svårt man har att förflytta sig på egen hand eller att använda kollektiva färdmedel. Beslutet kan också reglera till exempel hur många resor man får göra per månad eller per år. Reglerna för hur färdtjänsten får användas varierar. Det gör också avgiften för resorna.

Färdtjänst omfattar resor med både personbil och specialfordon, så kallade handikappbussar. Om man inte klarar att åka med personbil får man i stället färdtjänst med specialfordon.

I stället för färdtjänst kan man i vissa fall få bidrag till egen bil, så kallat bilstöd.

Vem har ansvaret för färdtjänsten?

Det är kommunen som ansvarar för att det finns färdtjänst. Kommunen kan överlåta ansvaret för färdtjänsten till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet, det vill säga den förvaltning som ansvarar för den linjelagda kollektivtrafiken. Ofta anlitas entreprenörer som utför tjänsterna, som att driva beställningscentral och utföra själva transporterna med taxi eller specialfordon.

Hur får man färdtjänst?

Man ansöker om färdtjänst hos den kommun som man är folkbokförd i, eller hos den som ansvarar för kollektivtrafiken i det län där man är folkbokförd. Oftast finns det en färdtjänsthandläggare som kan ge hjälp.

Antalet resor och vad man betalar varierar

Om man beviljas färdtjänst får man ett färdtjänsttillstånd. Hur många resor man beviljas beror på vad man har för behov.

Rätten till färdtjänst är densamma överallt och regleras i lag, men det finns ofta lokala eller regionala kompletterande regler för färdtjänst. Reglerna skiljer sig åt mellan olika delar av landet.

Ett färdtjänsttillstånd gäller för en viss period eller tills vidare.

Ledsagare

Om man av någon anledning inte kan åka på egen hand med färdtjänsten har man rätt att ha en ledsagare med sig under resan. En ledsagare är en person som får följa med utan extra kostnad och som man ordnar själv.

Medresande

Medresenär är någon som reser i sällskap med den som har fått tillstånd för färdtjänst, utan att vara ledsagare. Om man får ha en medresenär med sig framgår av kommunens eller länets regler för färdtjänst.

Samåkning

I en del kommuner har man samåkning inom färdtjänsten. Det betyder att man kan få dela bil eller specialfordon med andra. Resan kan då ta längre tid eftersom föraren måste hämta upp och släppa av flera personer. Det kan vara bra att tänka på om man har en tid att passa.

Riksfärdtjänst

Om man som funktionshindrad inte kan använda allmänna kommunikationer på grund av att reskostnaderna blir höga eller för att man behöver ledsagare kan man få riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst gäller för resor inom Sverige, från en kommun till en annan eller på vissa håll för resa utanför länet. Syftet med resan kan till exempel vara semester eller fritidsaktivitet. Resan kan göras med taxi, specialfordon, tåg eller flyg tillsammans med en ledsagare.

Om man har fått tillstånd till riksfärdtjänst står kommunen eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten för den ökade kostnaden. Man behöver bara betala ett schablonbelopop av vad resan skulle ha kostat med allmänna kommunikationsmedel .

Om man inte är nöjd

Det finns inte någon tillsynsmyndighet för färdtjänsten. Om man har synpunkter på hur färdtjänsten fungerar är det till den som ansvarar för färdtjänsten man ska vända sig, det vill säga till kommunen eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Det kan vara bra att samtidigt framföra sitt klagomål till färdtjänsthandläggaren även om det är entreprenören som utför färdtjänsten som man är missnöjd med.

Om man har fått ett beslut om färdtjänst som man inte är nöjd med är den beslutande instansen alltid skyldig att ompröva sitt beslut. Vanligtvis är det en kommunal nämnd.

Om man inte är nöjd med kommunens eller den regionala kollektivtrafikmyndighetens beslut om riksfärdtjänst eller färdtjänst kan man överklaga till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till Kammarrätten och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Fäll ihop

Färdtjänst i Stockholms läns landsting

Stockholms län

Färdtjänst i Stockholms läns landsting

Färdtjänsten är till för dig som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik, som bussar, tunnelbana, tvärbana och pendeltåg.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänsten i Stockholms län är en del av kollektivtrafiken och utför färdtjänstresor, sjukresor och tjänsteresor.

Färdtjänstresor görs med vanliga taxibilar eller med större specialanpassade bilar, så kallade specialfordon. För det mesta åker flera personer tillsammans eftersom färdtjänstresor samplaneras.

Du kan även resa med närtrafikbussar. Närtrafiken är mindre bussar med golv i samma nivå som trottoaren. En ramp gör påstigningen enklare för dig med rullator eller rullstol. Dessa busslinjer går i områden där många äldre bor. Närtrafiken kallas även servicebussar, servicelinjer eller flexlinjer.

Du som har färdtjänst kan dessutom åka gratis med den allmänna kollektivtrafiken genom att använda ditt färdtjänstkort. Du får även ta med dig en ledsagare eller medföljare utan avgift.

Vart kan jag resa?

Du kan resa med färdtjänst inom hela Stockholms län.

Om du åker till ett annat län ansvarar din hemkommun för riksfärdtjänst, det vill säga färdtjänstresan mellan ditt hem och orten du ska besöka. Läs mer nedan under rubriken Riksfärdtjänst.

Behöver du göra resor inom den kommun som du besöker kan du beställa så kallade utomlänsbiljetter hos Kundservice för färdtjänst. Biljetterna gäller endast i den kommun som anges på biljetten. För att få biljetterna i tid behöver du beställa dessa minst fjorton dagar i förväg. Du har möjlighet att byta ut ett visst antal resor till biljetter i annan kommun. Varje beställd biljett minskar ditt resesaldo.

Telefonnummer till Kundservice för färdtjänst är 08-720 80 80. De har öppet måndag-fredag klockan 07.00-17.00, stängt på helger.

Riksfärdtjänst

Om du behöver resa med färdtjänst från ditt hem till andra kommuner utanför Stockholms län kan du ansöka om riksfärdtjänst. Du ansöker om riksfärdtjänst hos din hemkommun.

Riksfärdtjänst är till för att underlätta för dig som på grund av en funktionsnedsättning inte kan resa med vanliga färdmedel. Du får då ersättning för resor som, på grund av din funktionsnedsättning, måste göras med annat färdsätt. Du får ersättning för billigaste möjliga färdsätt. Du kan även få ersättning för ledsagares resekostnad.

Så här ansöker du om färdtjänst

 • Kontakta din behandlande läkare eller din husläkare för att få ett färdtjänstintyg.
 • Färdtjänstintyget skickas till den kommun/stadsdelsförvaltning där du är folkbokförd.
 • När intyget kommit in skickar en färdtjänstutredare i din hemkommun ett brev till dig tillsammans med en ansökningsblankett där du beskriver ditt behov av färdtjänst samt bifogar ett fotografi. I en del områden i Stockholms län kan du logga in för att fylla i blanketten och göra ansökan digitalt.
 • Du får träffa färdtjänstutredaren som utreder ditt behov av färdtjänst utifrån din funktionsnedsättning.
 • Handlingarna (läkarintyg, utredning, din egen ansökan och fotografi) skickas av utredaren till Färdtjänsten på Stockholms läns landsting som beslutar om tillstånd för färdtjänst.

Vad kostar resan med färdtjänst?

Du betalar 74 kronor per påbörjade 30 kilometer. Du betalar upp till högkostnadsskyddet som är på 830 kronor per kalendermånad. Det innebär att när du har betalat 830 kronor under en månad reser du utan kostnad resten av den månaden. Är du pensionär, har aktivitets- eller sjukersättning eller är under 20 år ligger högkostnadsskyddet på 550 kronor per månad.

Du betalar ingenting till föraren utan får en faktura i slutet av månaden för dina resor. Har du frågor om din faktura ska du kontakta Kundservice för färdtjänst, telefon 08-720 80 80.

Särskild avgift

Du betalar ovanstående pris om du beställer en färdtjänstresa i förväg via Färdtjänst. Tar du en taxi på gatan eller beställer en färdtjänsttaxi utan samplanering gäller andra priser. Du betalar då halva priset av taxameterns slutbelopp, som lägst betalar du 53 kronor. Att beställa en färdtjänsttaxi utan samplanering innebär att du får en bil "för eget bruk".

Du betalar direkt till föraren. Åker du med specialfordon betalar du däremot inte till föraren, avgiften läggs istället på din faktura. Avgifterna för dessa resor ingår inte i högkostnadsskyddet.

Du betalar även halva priset av taxameterns slutbelopp om du har med djur på resan eller om du tar med fler personer än vad ditt tillstånd medger.

Hur mycket får du resa?

På din räkning redovisas hur många resor du har kvar. Detta är ditt resesaldo.

I grunden får du 72 resor på ett kalenderår. Utöver dessa kan du få ytterligare 126 resor. Dessa resor får du automatiskt på ditt resesaldo när du rest ett visst antal resor. Du kan även ansöka om extra resor för bland annat arbete och högskolestudier. Kontakta Kundservice för Färdtjänst så får du reda på vad som gäller för just dig.

Beställ färdtjänstresa

En färdtjänstresa kan beställas tidigast 28 dagar och senast 30 minuter före resan. I vissa delar av länet behöver du beställa resan längre tid i förväg. Taxiresorna beställs efter fasta avgångstider. Dessa är normalt tre gånger i timmen: tio över, halv och tio i, men kan variera beroende på var du bor.

Du kan beställa din resa på tre sätt:

 • Mina sidor - beställning via internet
 • Talsvar - automatbeställning via telefon
 • Personlig service via telefon

Mina sidor

Om du har tillgång till internet kan du boka din resa på Mina sidor. Du loggar in med ditt kundnummer och en personlig kod. Din personliga kod är de fyra sista siffrorna i ditt personnummer. Du kan beställa, avbeställa och kontrollera beställda resor.

Talsvar

Via den automatiska telefontjänsten kan du beställa resa, avboka och kontrollera hur många resor du gjort. Tjänsten är röststyrd och du får tala in det du vill göra.

Du kan även göra beställningen med knappval på telefonen men då behöver du registrera adresser hos Färdtjänsten. Ladda ner blanketten från Färdtjänstens webbplats. Om du vill avboka en resa eller ta reda på hur många resor du har gjort behöver du en säkerhetskod (pinkod). Koden är de fyra sista siffrorna i ditt personnummer.

Telefonnummer till Talsvar är 0200-11 44 11.

Personlig service

Du ringer själv och bokar din färdtjänstresa.

 • För att beställa taxi: 08-555 78 100
 • För att beställa rullstolstaxi/specialfordon:
  Samtrans   08-1200 1200
  Taxi020   08-28 75 15
  TaxiKurir   08-30 00 03
  Ekerö taxi   08-560 315 00
  Södertälje taxi   08-554 205 10
  Norrtälje taxi   0176-15 000
  Om du inte vill välja leverantör av resan ringer du 08-720 80 00.

Om du tar en taxi på gatan

Det går bra att ta en färdtjänsttaxi på gatan, men då behöver du särskilda "bil på gatan"-biljetter. Du beställer dessa hos Kundservice för färdtjänst, telefon 08-720 80 80.

Taxin ska ha det runda färdtjänstmärket på någon av sidorutorna. Du behöver ha med ditt färdtjänstkort och i början av resan ska du tala om att det är en färdtjänstresa. När resan är slut lämnar du över en biljett per påbörjad 30 km-sträcka och betalar halva taxameterbeloppet, minst 53 kronor. Ditt resesaldo minskar med en resa, oavsett resans längd.

Avbokning

Om du vill avboka en beställd resa med färdtjänst måste du göra det senast 30 minuter före den tid du har bokat, annars får du betala för resan och den dras från ditt resesaldo.

Om färdtjänstbilen inte kommer

Ibland händer saker som gör att bilen inte kommer. Om du har väntat i minst 20 minuter från den tid som bokats, ring Färdtjänstens resegaranti, telefon 0200-77 66 55. Där får du hjälp att få en bil så snart som möjligt.

Om färdtjänstbilen är försenad minst 20 minuter från den tid du har bokat har du även möjlighet att ta en taxi och betala resan kontant. För att få ersättning för den resan måste du skicka in ditt kvitto till Färdtjänsten inom tre månader.

Ledsagare

Om du inte klarar att genomföra färdtjänstresan på egen hand kan du ansöka om tillstånd att utan kostnad ta med en ledsagare. Ledsagare är en person som du ordnar själv och som hjälper dig under resan. Kontakta Färdtjänstens kundservice för ansökningsblankett.

För att du ska kunna beviljas ledsagare ska ditt behov vara återkommande och knutet till själva resan. Du får inte ledsagare för att du behöver stöd och hjälp när du kommit fram till resmålet.

Barn under 12 år som beviljas färdtjänst får automatiskt rätt till ledsagare och behöver inte ansöka om det.

Medresenär

Du som inte har rätt att ta med ledsagare kan ändå ta med dig en annan person på resan, en så kallad medresenär. Du betalar då 20 kronor per resa. Du bokar resan per telefon och talar om att du har en medresenär.

Om du anmält till Färdtjänstens kundservice att du har egna barn under 18 år får dessa, i mån av plats, följa med utan extra kostnad.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 7 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-18
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Sara Rhudin, handläggare, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges kommuner och landsting, Stockholm


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2017-02-01
Redaktör:
Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden 
Granskare:
Pehr Elfstrand, Sektion Färdtjänst, Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting