Söka vård om du är asylsökande eller papperslös

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Ring 1177

Ring 1177

Ring telefonnummer 1177 om du eller någon annan är sjuk och du vill fråga en sjuksköterska om råd. Du kan också få råd om var du ska söka vård.

Sjuksköterskan pratar svenska och oftast också engelska.

Fäll ihop

Vårdcentral eller hälsocentral

Vårdcentral eller hälsocentral

Kontakta vårdcentralen eller hälsocentralen om du eller någon annan är sjuk eller skadad. Där kan du få hjälp med det mesta och det är oftast dit du ska gå först.

Det är bäst att ringa först. Om du får en tid för ett besök kan vårdpersonalen boka en tolk om det behövs. Ett besök kostar högst 50 kronor om du är asylsökande eller papperslös. Det är ofta gratis för barn och unga under 18 år.

Fäll ihop

Akutmottagning

Akutmottagning

Åk till akutmottagningen på sjukhuset om du eller någon annan är mycket svårt sjuk, allvarligt skadad eller har allvarliga psykiska besvär och snabbt behöver hjälp. Akutmottagningen har öppet dygnet runt, alla dagar.

Ett besök kostar mellan 120 och 450 kronor.

Fäll ihop

Larmnummer 112

Larmnummer 112

Ring telefonnummer 112 om det är fara för någons liv och du snabbt behöver hjälp.

Fäll ihop

Tolk

Tolk

Du kan få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Vårdpersonalen hjälper dig att boka en tolk. Det är gratis. Berätta för vårdpersonalen att du behöver en tolk när du bokar ditt besök. Du kan använda den här språkkartan för att visa vilket språk du behöver.

Tolken kan vara med i rummet eller via telefon.

Fäll ihop

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt

Vårdpersonal och tolkar har tystnadsplikt . Det betyder att de inte får berätta saker om dig utan att du har sagt att de får berätta.

Det du säger till vårdpersonalen eller tolken påverkar inte dina möjligheter att stanna i Sverige.

Fäll ihop

Läs mer

Läs mer

Läs mer om dina möjligheter att söka vård eller tandvård i Sverige om du är asylsökande eller papperslös.

Fäll ihop

Texten finns översatt - Other languages

Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2016-02-03
Redaktör:

Helena Vogel, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Olle Olsson, handläggare Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting