Film: Do I have an influence on the healthcare I receive?
Film: Kan jag påverka vilken vård jag får? – engelska

 
Publicerad:
2016-01-22
Redaktör:

Editor: Helena Vogel, 1177 Vårdguiden

Teknisk producent:

Producer:  Amphi produktion