Skapa en Hitta vård-puff på din webbplats

Detta dokument beskriver hur man bygger en puff för Hitta vård på www.1177.se

Hitta vård på 1177.se ger möjlighet att hitta vårdenheter i ett landsting. Söksträngar byggs upp enligt följande mall:

http://www.1177.se/Hitta-vard/<Landsting>/?q=<Söksträng>&l=<kommun>

Landsting är en url-anpassad version av landstingsnamnet, se Tabell 2. Söksträng kan vara en enhetstyp, en verksamhetstyp eller en fritextsöksträng. Om man anger enhetstyp eller verksamhetstyp sker exakt sökning baserad på HSA-kodning. Annars sker en fritextsökning av all text på kontaktkorten.  Kommun är namnet i HSA på en kommun i landstinget.

Både kommun och söksträng ska vara url-encodade i UTF-8. Ytterligare förklaring av sökparametrarna finns i Tabell 1.

En länk till sökning på alla vårdcentraler i Bollnäs, Gävleborg blir alltså:

 

http://www.1177.se/Hitta-vard/Gavleborg/?q=V%C3%A5rdcentral&l=Bolln%c3%a4s

 

Ett sökformulär i en vanlig html-sida som ger användaren möjlighet att fritextsöka och välja kommun blir:

<form method="get" action="http://www.1177.se/Hitta-vard/Gavleborg/">

<fieldset>

<label for="text-field">Vad söker du efter?</label>

<input type="text" id="text-field" name="q" value="" />

<label for="selectname">I vilken kommun?</label>

<select name="l" id="selectname">

<option selected="selected" value="all">Alla kommuner</option>

 <option value="Bolln%c3%a4s">Bollnäs</option>

<option value="G%c3%a4vle">Gävle</option>

<option value="Hofors">Hofors</option>

<option value="Hudiksvall">Hudiksvall</option>

<option value="Ljusdal">Ljusdal</option>

<option value="Nordanstig">Nordanstig</option>

<option value="Ockelbo">Ockelbo</option>

<option value="Ovan%c3%a5ker">Ovanåker</option>

<option value="Sandviken">Sandviken</option>

<option value="S%c3%b6derhamn">Söderhamn</option>

</select>

<input type="submit" value="Sök" />

</fieldset>

</form>

Exempelkod för att skapa ett sökformulär för en ASP.Net-webbplats, samt rena html exempel (en minimal och en med autocomplete) finns i filen exempel.zip.  För våra exempel använder vi oss utav jQuery javascript bibliotek samt jQuery autocomplete plugin som kommunicerar med servern via JSONP.

För att autocompleten ska fungera korrekt måste det  finnas en global javascript variabel med namnet serviceUrl som pekar på url:en till autocompleteservicen med er landstingskod i query strängen. Landstingskoder finns i Tabell 2. Exempel för Gävleborg:

var service Url =http://www.1177.se/autocomplete/healthunitwhat.ashx?cc=21;

 

Tabell 1 Sökparametrar

Parameter Förklaring Obligatoriskt Exempel
Landsting Landstingsnamn. Se tabell 2, för möjliga värden Ja Gavleborg
Söksträng Söksträng för fritextsökning eller enhetstyp/verksamhetstyp Kan utelämnas eller lämnas tomt Vårdcentral(enhetstyp), Akutmottagning (verksamhetstyp) eller barn (fritextsökning)
Kommun Kommun Kan utelämnas eller lämnas tomt Bolln%c3%a4s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 Tillgängliga landstingsparametrar

Landsting Kod (CountyCode)
Blekinge 10
Dalarna 20
Gotland 09
Gavleborg 21
Halland 13
Jamtland 23
Jonkoping 06
Kalmar 08
Kronoberg 07
Norrbotten 25
Skane 12
Stockholm 01
Sormland 04
Uppsala 03
Varmland 17
Vasterbotten 24
Vasternorrland 22
Vastmanland 19
Vastra-Gotaland 14
Orebro 18
Ostergotland 05
Publicerad:
2012-05-14
Redaktör:

Maria Bång, 1177.se