Om Mina intyg

Skriv ut (ca 6 sidor)
Stockholms län

I Stockholms län kan du dagsläget endast ta del av läkarintyg från Sankt Görans sjukhus. Övriga sjukhus kommer att ansluta sig efter hand.

Mina intyg är en kostnadsfri e-tjänst där du snabbt, enkelt och säkert hanterar dina läkarintyg. Du kan läsa, skriva ut och spara intygen i din dator och dessutom skicka dem till Försäkringskassan. Du kan logga in dygnet runt. All information är skyddad och tjänsten uppfyller vårdens krav på säkerhet och sekretess.

Skriv ut

Att använda Mina intyg

Att använda Mina intyg

Du når Mina intyg genom att logga in och du behöver en e-legitimation. Här hittar du information om e-legitimation.

Första gången du loggar in i måste du ge ditt samtycke till att dina personuppgifter hanteras i Mina intyg. Därefter kan du börja använda tjänsten omedelbart. Att använda Mina intyg är helt kostnadsfritt och du kan hantera dina intyg när och var det passar dig. Du kan bara använda tjänsten för eget bruk.

Läs mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster, bland annat vilka tekniska krav som finns.

Fäll ihop

Om du blir sjukskriven

Om du blir sjukskriven

När du är sjuk kan du enkelt skriva ut ditt läkarintyg från Mina intyg för att ge till din arbetsgivare. Om du är sjuk i mer än 14 dagar, eller om du är arbetslös, studerande, föräldraledig eller egen företagare kan du skicka läkarintyget elektroniskt direkt till Försäkringskassan.

Det är också möjligt att skicka med läkarintyget samtidigt som du ansöker om sjukpenning hos Försäkringskassan. Då går du in på forsakringskassan.se och loggar in i Mina sidor med din e-legitimation. Sen kan du hämta läkarintyget från Mina intyg och skicka med i din ansökan. Du hittar mer information hos Försäkringskassans Mina sidor om hur du gör.

Om du är fortsatt sjuk och behöver förlänga din sjukskrivning med ett nytt läkarintyg så kan du skicka intyget direkt från Mina intyg till Försäkringskassan.

Fäll ihop

Personuppgifterna i Mina intyg

Personuppgifterna i Mina intyg

Din vårdgivare är enligt patientdatalagen skyldig att föra patientjournal. De intyg som vårdgivaren utfärdar och som hanteras i tjänsten Mina intyg innehåller personuppgifter från patientjournalen.

Personuppgifterna finns i Mina intyg för att underlätta för dig. Du ska enkelt kunna hantera dina intyg och välja när och till vem du vill skicka dem. Uppgifterna kommer också att användas för att ta fram statistik om sjukskrivningar, men statistiken går inte att härleda till dig eller någon annan person.

Uppgifterna i Mina intyg behandlas på samma sätt som i patientjournaler. Information om vad som gäller för journaluppgifter och vilka rättigheter du har finns i artikeln Patientjournalen.

Fäll ihop

Sekretess

Sekretess

Personuppgifter inom hälso- och sjukvården lyder under sekretess. Uppgifter om ditt hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden får alltså inte röjas – om det inte är tydligt att de kan röjas utan att du eller någon närstående till dig lider men. Det är bara den som behöver informationen för att kunna vårda dig som får ta del av den.

Sekretess kan ibland även gälla för uppgifter om ditt hälsotillstånd i förhållande till dig själv, om det på grund av ändamålet med vården är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till dig.

Sekretessen hindrar inte att uppgifter lämnas

 • till en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen journalföring i patientdatalagen
 • till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen
 • till andra myndigheter i vissa fall
 • om det finns lagstiftning som kräver det
Fäll ihop

Dina rättigheter som användare av tjänsten Mina intyg

Dina rättigheter som användare av tjänsten Mina intyg

Som användare av tjänsten Mina intyg har du bland annat rätt att:

 • varje år begära kostnadsfri information om hur dina personuppgifter behandlas av Inera AB
 • när som helst begära att dina uppgifter rättas
 • när som helst begära att dina personuppgifter spärras
 • kräva skadestånd enligt 10 kap. 1 § PDL eller 48 § PUL vid behandling av personuppgifter i strid med lag.

Du har också rätt att begära att Inera AB lämnar ut uppgifter till tredje man och underrättar om uppgifterna är felaktiga, samt att få information om hur tredje man kan söka och få tillgång till dina uppgifter.

Fäll ihop

Därför har du nytta av Mina intyg

Därför har du nytta av Mina intyg

 • Du har dina läkarintyg säkert samlade på en plats
 • Du når intygen dygnet runt oavsett var du befinner dig
 • Du kan skriva ut en kopia av intyget, till din arbetsgivare eller andra mottagare
 • Intyget skickas säkert med e-legitimation och krypterad överföring och minimerar risken för att intyget hamnar i fel händer
 • Mina intyg fungerar även i mobilen om du har ett mobilt bank-ID.
Fäll ihop

Samarbete bakom Mina intyg

Samarbete bakom Mina intyg

Mina intyg har tagits fram av hälso- och sjukvården i samarbete med Försäkringskassan. Tjänsten utvecklas löpande och framöver kommer du även att kunna skicka dina intyg till bland annat försäkringsbolag, din arbetsgivare och andra myndigheter.

Fäll ihop

Frågor och svar om samtycke

Frågor och svar om samtycke

Varför måste jag ge samtycke?

För att kunna använda tjänsten Mina intyg måste du först lämna ditt samtycke till att dina intyg får visas och hanteras i Mina intyg. Utan ditt samtycke till att dina personuppgifter i intygen hanteras i Mina intyg kan tjänsten inte användas.

Vad innebär samtycke?

Samtycke är en frivillig, otvetydig och särskild viljeyttring genom vilken du godkänner den personuppgiftsbehandling som sker genom att dina intyg hanteras i Mina intyg. Samtycket innebär att intyg som utfärdats inom hälso- och sjukvården kan synliggöras och hanteras i Mina intyg. I Mina intyg kan du själv läsa, spara ner på din dator och skriva ut dina intyg samt skicka intyg vidare till Försäkringskassan.

Vad samtycker jag till?

Genom att samtycka till behandlingen av personuppgifter i Mina intyg godkänner du att dina personuppgifter som finns i intygen hanteras och visas i Mina intyg samt hanteras för statistiska ändamål. Personuppgifterna som hanteras är:

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • diagnos
 • sjukdomsförlopp
 • funktionsnedsättning
 • aktivitetsbegränsning
 • rekommendationer
 • planerad eller pågående behandling
 • arbetsförmåga
 • prognos
 • vårdbesök.

Kan jag ta tillbaka mitt samtycke?

Du kan när som helst återta ditt samtycke. Det innebär att uppgifterna om dig inte längre kommer att visas eller på annat sätt behandlas i Mina intyg. Om du återtar ditt samtycke kan du inte längre använda Mina intyg. Däremot kan du när som helst återaktivera tjänsten genom att lämna ett nytt samtycke.

Var registreras mitt samtycke?

Inera AB förvaltar Mina intyg och registrerar ditt samtycke.

Hur registreras samtycket?

Första gången du loggar in till Mina intyg måste du lämna ditt samtycke för att kunna använda tjänsten. Genom att trycka på knappen "Jag ger mitt samtycke" registreras ditt samtycke och du kan börja använda tjänsten. Samtycket fortsätter gälla fram till dess att du återkallar det.

Kan andra parter få ta del av min information via mitt samtycke, utan att jag känner till det?

Någon annan kan inte få del av uppgifterna i dina intyg i och med att du lämnar ditt samtycke. Det är du själv som styr över den aktivitet som sker i Mina intyg. Ditt samtycke innebär endast att uppgifterna får hanteras och visas i tjänsten, men inte att intyg får skickas vidare eller tillgängliggöras för andra utan din vetskap.

Fäll ihop

Frågor och svar om säkerhet

Frågor och svar om säkerhet

Är det säkert att använda Mina intyg?

Ja, Mina intyg är lika säkert att använda som att betala en räkning i din internetbank. Du använder din e-legitimation för att logga in och det går enbart att se sin egen information. Och Mina intyg lagrar allt data på ett säkert sätt.

Hur skyddas mina uppgifter?

Mina intyg lyder under lagarna Personuppgiftslagen (PUL) och Patientdatalagen (PDL) och följer kraven ifrån dessa.

Kan andra komma åt mina uppgifter?

Nej, med hjälp av e-legitimationen utförs en identifiering av den som loggar in och ett behörighetsbeslut tas baserat på personnumret i e-legitimationen. Enbart information som man har rätt att se kommer att visas.

Varför kan jag inte logga in med lösenord och sms?

Lösenord och SMS uppfyller inte de krav som gäller för hantering av medicinsk information och som ett intyg kan innehålla.

Är det säkert med e-legitimation?

Ja, en e-legitimation är det säkra sättet att identifiera sig i Sverige, men glöm inte att även skydda din dator.

Om jag loggat in med e-legitimation på Mina intyg, måste jag logga in med e-legitimation på nytt om jag vill gå in på Försäkringskassans Mina sidor?

Ja för tillfället behöver du göra det. Men i en framtid kan det tänkas att du inte behöver göra det.

Hur skickas informationen från journalsystemet till Mina intyg?

Informationen skickas på ett säkert sätt via Hälso- och Sjukvårdens Nationella tjänsteplattform.

Så kan du skydda din dator:

 1. Håll din dator uppdaterad. Ditt operativsystem och din webbläsare bör alltid ha de senaste säkerhetsuppdateringarna installerade. Se också till att du alltid använder senaste versionen av säkerhetsprogrammet för din e-legitimation.
 2. Använd ett uppdaterat antivirusprogram. Vi rekommenderar att du använder ett uppdaterat antivirusprogram som skyddar din dator från skadlig kod och automatiskt kontrollerar de filer som kommer till din dator.
 3. Logga ut när du är klar. Avsluta varje besök i Mina intyg med att logga ut och stänga webbläsare.
Fäll ihop

Kontakt och support

Kontakt och support

Mina intyg drivs av det landstingsägda bolaget Inera AB på uppdrag av hälso- och sjukvården.

Kontakta kundservice om du har frågor om tjänsten eller behöver hjälp. Du hittar kontaktuppgifter och öppettider via länken.

Fäll ihop

Lagar som styr hantering av personuppgifter

Skriv ut (ca 6 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-10-12
Skribent:

Lena Severin, Kommunikatör Intygstjänster, Inera AB

Redaktör:

Katti Björklund, 1177 Vårdguiden

 

Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2015-10-12