Vaccin mot säsongsinfluensa i Stockholms län

I Stockholms län finns det fortfarande vaccin mot säsongsinfluensa på många av de mottagningar som vaccinerar. Det framgår när landstinget jämför antalet vaccindoser som levererats med de doser som hittills givits.

Eftersom tillgången till vaccin kan skilja sig åt mellan mottagningarna kan du höra av dig till din vårdcentral eller vaccinatör innan du åker dit.

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga mottagningar som vaccinerar mot säsongsinfluensa.

Vilka bör vaccinera sig?

Närmare en halv miljon invånare i Stockholms län tillhör en riskgrupp som riskerar att bli svårt sjuka av säsongsinfluensan. Det gäller:

  • vuxna och barn med kronisk hjärt- eller lungsjukdom, inklusive astma
  • vuxna och barn med kronisk lever- eller njursvikt
  • vuxna och barn med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • vuxna och barn med svårinställd diabetes
  • personer med kraftig övervikt eller neurologiska eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • barn med flerfunktionshinder
  • gravida 
  • personer som är födda 1953 eller tidigare

Text: Malin Erlingson

Till alla nyheter