Ung med psykisk ohälsa? Här finns hjälp och stöd för dig och dina anhöriga

Att känna sig ledsen och nedstämd är vanligt, det händer alla människor ibland. Men om du är nedstämd en längre tid eller om du mår så dåligt att du har svårt att klara vardagen, kan du behöva professionell hjälp.

Det är viktigt att söka hjälp om du har varit nedstämd under minst två veckor eller mår så dåligt att det är svårt att klara vardagen. Om du är orolig för en person som inte själv vill söka hjälp kan du ringa vårdcentralen eller en psykiatrisk mottagning eller kontakta sjukvårdsrådgivningen för att diskutera situationen.

 

Kontakta sjukvården

Du kan få hjälp på en vårdcentral  eller på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, BUMM. Flera vårdcentraler och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar har psykologer som riktar sig speciellt till barn och unga. Du hittar dem här. Du kan förstås också kontakta din vanliga vårdcentral. Alla vårdcentraler har kurator eller psykolog. Du som är under 25 år kan också kontakta en ungdomsmottagning. Här hittar du ungdomsmottagningar. 

Här kan du också läsa mer om vad Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, kan hjälpa dig med. 

Vid allvarligare psykiatrisk problematik kan du också söka vård på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Adress, telefonnummer och öppettider till mottagningar hittar du här.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 

Sök vård vid självmordstankar eller akut psykisk ohälsa

Sök vård direkt på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller akutmottagning, eller ring 112 om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig eller om du har allvarliga tankar eller planer på att ta ditt liv.

Du som är närstående till någon som har tankar eller planer på att ta sitt liv ska hjälpa den personen att kontakta vården. Här finns mer information om hjälp och stöd till dig med självmordstankar.

 

Stöd på telefonjour och chattjour

Du kan prata med en person som jobbar inom vården, eller med någon du känner. Du kan också ringa en telefonjour eller en chattjour. Här finns någon som lyssnar och som kan ge råd och stöd i hur du ska komma vidare och vart du kan vända dig. Hit kan du ringa anonymt.

Du kan till exempel kontakta någon av följande:

 

Om du vill läsa mer:

På UMO -

På 1177.se - 

 

Text: Johanna Brydolf

Till alla nyheter