Patienter kontaktas efter mässlingsfall på Södersjukhuset

Ett fall av mässling har upptäckts på Södersjukhuset i Stockholm. Personen har under helgen den 6 och 7 juli varit på Södersjukhusets akutmottagning för barn.

För att spåra smittan ringer nu personalen från Södersjukhuset upp personer som kan ha smittats under helgen. De kommer även att skicka ut brev till de berörda personerna. Inkubationstiden är mellan 7 och 18 dagar så de som kontaktas nu ska vara uppmärksamma på symtom under hela perioden.

När mässling upptäcks hos en person i Sverige görs en så kallad smittspårning eller kontaktspårning. Då kartläggs de kontakter som den sjuka personen har haft med andra människor. De som kan ha blivit smittade erbjuds behandling som kan innebära förebyggande vaccination eller immunglobulin om det behövs.

Den som är orolig för att ha blivit smittad av mässlingen kan alltid ringa till sjuksköterskorna på 1177 för att få hjälp med att bedöma symtom eller för att få råd om var man kan söka vård.

Mässling är så smittsamt att du alltid ska ringa till vårdmottagningen först eller till 1177 i stället för att åka dit direkt. Om du behöver träffa en läkare får du gå direkt till ett undersökningsrum utan att först sitta i väntrummet. Då kan du undvika att smitta andra. Detta gäller också för sjuka barn.

Fakta om mässling

Mässlingen är en mycket smittsam sjukdom. De flesta svenskar är vaccinerade. Det gör att sjukdomen är ovanlig i Sverige. Mässlingen är en luftburen smitta men smittar bara personer som inte haft mässlingen eller som inte är vaccinerade.

De flesta som är födda före 1960 har haft mässlingen och kan inte bli smittade. Personer som är födda mellan 1960-1980 kan ha större risk medan personer födda efter 1980 i allmänhet har fullgott skydd.

Här kan du läsa mer om mässling

Vill du ha råd på andra språk kan du hitta det här

Text: Caroline Olsson

Till alla nyheter