Nu flyttar medicin- och geriatrikmottagningen i Södertälje

Inflyttningen i den nya behandlingsbyggnaden på Södertälje sjukhus fortsätter. Den 11 september öppnar medicin- och geriatrikmottagningen i nya lokaler.

Den 7-8 september stänger den nuvarande medicin- och geriatrikmottagningen inför flytten och öppnar i de nya lokalerna måndagen den 11 september.

Om du ska besöka mottagningen anmäler du dig i kassan i huvudentrén på Rosenborgsgatan 6-10. De guidar dig sedan till den nya medicin- och geriatrikmottagningen  (hus 20, plan 4B).

Läs mer och följ inflyttningen på www.sodertaljesjukhus.se

Text: Åsa Schöldéen

Till alla nyheter