Neuroverksamheten flyttar in i Karolinska Universitetssjukhusets nya lokaler

Nu på söndag, den 7 oktober flyttar neuroverksamheten in i Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i Solna.

Neurokirurgmottagningen, neuroröntgen och vårdavdelningar flyttar in i den nya sjukhusbyggnaden med huvudentré på Eugeniavägen 3. Neurologmottagningen flyttar till Karolinska vägen 37A. 

Du som berörs av flytten kommer att få information med den nya adressen i din kallelse. Det finns även anslag och kartor på plats. Om du eller en anhörig ligger inne på en avdelning på själva flyttdagen får ni information i god tid innan flytten.

Läs mer om flytten på karolinska.se

Patienterna i fokus

Under själva flytten kommer färre patienter än vanligt vara inskrivna, så att personalen hinner med att både vårda de inneliggande patienterna och att flytta och starta upp i de nya lokalerna. Det innebär att Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och andra sjukhus och mottagningar i länet hjälper till för att avlasta Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Allt för att flytten ska bli lugn och trygg. 

Text: Malin Erlingsson

Till alla nyheter