Första patienterna på akutmottagningen och BB/förlossning i de nya lokalerna på Södertälje sjukhus

Nu har alla patienter och nyfödda barn flyttat in i de nya lokalerna på Södertälje sjukhus och vården är i gång på akutmottagningen, BB/förlossning och operationsavdelningen. Flytten påbörjades under helgen och allt bedöms ha gått bra.

För att flytten av patienter skulle bli så trygg som möjligt minskades den planerade vården under flyttdygnen. De fem andra förlossningsenheterna i länet har inte hänvisat till Södertälje sjukhus och under natten har chefläkare varit på plats för att säkerställa att flytten har genomförts på ett patientsäkert sätt.

Fakta

  • Ny- och ombyggnationerna av sjukhuset pågår fram till 2018 och innebär att Södertälje får ett av landets modernaste sjukhus. 
  • Sjukhuset får när det är färdigt 120 nya enkelrum och möjlighet att ta emot 2 000 fler besök i slutenvården och 7 500 fler akuta besök.
  • Sjukhuset får en viktig och utökad roll som kombinerat akut- och närsjukhus för invånarna i den sydvästra delen av länet. 

·        Ny- och ombyggnationerna av sjukhuset pågår fram till 2018 och innebär att Södertälje får ett av landets modernaste sjukhus.

·        Sjukhuset får när det är färdigt 120 nya enkelrum och möjlighet att ta emot 2 000 fler besök i slutenvården och 7 500 fler akuta besök.

·        Sjukhuset får en viktig och utökad roll som kombinerat akut- och närsjukhus för invånarna i den sydvästra delen av länet. 

Mer information om flytten av akutmottagningen, BB/förlossning, operation och intensivvård, hittar du på Södertälje sjukhus webbplats.

Här hittar du en karta över sjukhusområdet.

Text: Malin Erlingson

Till alla nyheter